Waar gaat het om?

HEInnovate is een online-zelfbeoordelingsinstrument waarmee instellingen voor hoger onderwijs ideeën en inspiratie kunnen opdoen om institutionele en culturele veranderingen efficiënt te laten verlopen.

Het idee voor HEInnovate komt voort uit het University-Business Forum

English (en) , waar naar voren kwam dat bepaald moet worden wat ondernemingsgerichte hogescholen en universiteiten precies zijn en dat er behoefte is aan een gratis handleiding om van te leren en om inspiratie op te doen.

Hoe werkt het?

Met HEInnovate kunnen hogeronderwijsinstellingen online een eigen, onafhankelijke zelfevaluatie van hun instelling, faculteit/afdeling/sector uitvoeren, door gebruik te maken van een reeks stellingen die betrekking hebben op een aantal terreinen die van essentieel belang zijn voor ondernemingsgerichte en innovatieve hogeronderwijsinstellingen.

De zelfbeoordeling is verdeeld in zeven gebieden of dimensies:

  • leiderschap en bestuur
  • organisatorische capaciteit, mensen en stimulansen
  • ontwikkeling van ondernemerschap in het onderwijs
  • trajecten voor ondernemers
  • samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen en bedrijfsleven/externe betrekkingen voor de uitwisseling van kennis
  • de ondernemingsgerichte hogeronderwijsinstelling als een internationale instelling
  • effecten meten

Elke dimensie omvat een reeks stellingen waarover de gebruikers kunnen aangeven in welke mate zij het ermee eens zijn. Niet alle zeven dimensies hoeven beoordeeld te worden om resultaten te krijgen. Gebruikers mogen kiezen welke dimensies voor hen het meest relevant zijn.

Zodra de zelfbeoordeling klaar is, geeft HEInnovate onmiddellijk feedback over sterke en zwakke punten van de onderwijsinstelling en wordt op basis van de resultaten gepersonaliseerd lesmateriaal aangemaakt.

Wat is er al mee bereikt?

Overal in de EU zijn workshops gehouden over HEInnovate. Onderwijsinstellingen van buiten de EU hebben ook belangstelling getoond. De groeiende en permanente vraag naar evenementen en workshops heeft geleid tot diverse activiteiten, waaronder een aantal in samenwerking met de voorzitterschappen van de EU.

In juli 2014 hadden al meer dan 450 afzonderlijke instellingen HEInnovate gebruikt, en het aantal blijven stijgen.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de OESO worden in een aantal EU-landen seminars georganiseerd en wordt het nationaal beleid grondig herzien.

Wat zijn de volgende stappen?

Op 18 november 2014, precies een jaar na de start, is een nieuwe, bijgewerkte versie van HEInnovate verschenen, met betere functies, nieuwe inhoud en de HEInnovate Challenge: hogeronderwijsinstellingen krijgen de kans om hun eigen verhalen en ervaringen op basis van de zeven dimensies te delen.

Voor 2015 zijn nog meer workshops en evenementen gepland, evenals OESO-landenevaluaties en de release van een "opleidingskit" waarmee hogeronderwijsinstellingen hun eigen evenementen kunnen organiseren. Wij blijven de tool bijwerken en verbeteren op basis van de feedback en input van gebruikers.

HEInnovate is daarnaast een groeiende gemeenschap van gebruikers die ook via andere platforms en sociale media als LinkedIn met elkaar contact houden.