Kokia tai priemonė?

„HEInnovate“ yra internetinė savęs vertinimo priemonė, skirta patarti aukštojo mokslo įstaigoms, joms suteikti idėjų ir pasisemti įkvėpimo, kaip veiksmingai valdyti institucinius ir kultūrinius pokyčius.

Pirmą kartą priemonės „HEInnovate“ koncepcija aptarta 2011 m. kovo mėn. universitetų ir įmonių forume

English (en) . Mintis kilo todėl, kad atsirado poreikis apibrėžti verslumą ugdančios aukštojo mokslo įstaigos sąvokas bei savybes ir sukurti bendrąsias gaires, kuriomis būtų galima laisvai naudotis kaip mokymosi priemone ir įkvėpimo šaltiniu.

Veikimo principai

Naudodamosi priemone „HEInnovate“ atskiros aukštojo mokslo įstaigos pačios gali atlikti nepriklausomą savęs vertinimą (visos įstaigos, fakulteto, padalinio, sektoriaus) interneto svetainėje naudojantis sugrupuotais įvairių verslumą ugdančių ir inovacinių aukštojo mokslo įstaigų veiklos rezultatams bei vystymuisi svarbių sričių teiginiais.

Savęs vertinimas atliekamas 7 srityse:

  • lyderiavimas ir valdymas;
  • organizacinis pajėgumas, žmonės, paskatos;
  • verslumo plėtojimas mokymo ir mokymosi srityse;
  • verslumo mokymosi trajektorijos;
  • aukštųjų mokyklų ir įmonių (išorės) ryšiai siekiant keistis žiniomis;
  • verslumą ugdanti aukštojo mokslo įstaiga kaip tarptautinė įstaiga;
  • poveikio vertinimas.

Kiekvienoje srityje parengta grupė teiginių, ir naudotojas nurodo savo pritarimo arba nepritarimo jiems laipsnį. Nebūtina savęs vertinti visose septyniose srityse, naudotojai gali pasirinkti tik jiems svarbias sritis.

Savęs vertinimą baigus iškart pateikiama grįžtamoji informacija apie tai, kuriose srityse jūsų aukštosios mokyklos pozicijos tvirtos, o kuriose silpnos, ir pagal jūsų rezultatus parengiama individualiai pritaikytos mokymosi medžiagos.

Kas padaryta iki šiol?

Įvairiose ES šalyse surengta seminarų apie priemonę „HEInnovate“, ja susidomėjo ir ne Europos šalys. Siekiant patenkinti nuolat didėjančią paklausą parengta išsami seminarų ir kitų renginių programa, kurių keletas organizuojama bendradarbiaujant su ES pirmininkaujančiomis valstybėmis.

Iki 2014 m. liepos priemone „HEInnovate“ pasinaudojo daugiau kaip 450 atskirų įstaigų, ir šis skaičius toliau auga.

Pagal bendradarbiavimo susitarimą su EBPO įvairiose ES šalyse taip pat rengiami nacionalinės politikos seminarai ir nuodugnios nacionalinės politikos peržiūros.

Tolesni veiksmai

2014 m. lapkričio 18 d., praėjus metams nuo veiklos pradžios, išleista atnaujinta „HEInnovate“ versija – patobulintos funkcijos, papildytas turinys ir pridėta nauja dalis – HEInnovate Challenge. Tai galimybė šios priemonės naudotojams pateikti pasakojimų apie savo veiklą minėtose septyniose srityse.

2014 m. planuojama daugiau seminarų ir renginių, taip pat parengti EBPO šalių apžvalgų ir išleisti mokomąją priemonę, kuri padės „HEInnovate“ naudotojams rengti savo renginius. Mes ir toliau atnaujinsime ir tobulinsime šią priemonę, atsižvelgdami į naudotojų atsiliepimus ir pasiūlymus.

Gausėja ir „HEIeinnovate“ interneto bendruomenė, palaikanti ryšius su kitomis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, pavyzdžiui, „LinkedIn“.