Miről is van szó?

A HEInnovate online önértékelő eszköz, mely segítséggel, tanácsokkal és ötletekkel hivatott segíteni a felsőoktatási intézményeket abban, hogy hatékonyan kezeljék az intézményi és kulturális változásokat.

A HEInnovate létrehozásának ötlete először az egyetemek és vállalkozások európai fórumán

English (en) merült fel 2011 márciusában. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy ki kell dolgozni az ún. vállalkozó egyetem koncepciójának alapjául szolgáló elveket és ismérveket, és olyan keretrendszert kell létrehozni, mely szabadon hozzáférhető eszközként segíti a tanulást és az útkeresést.

Hogyan működik a HEInnovate?

A HEInnovate lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények a webhelyen – önállóan és másoktól függetlenül – kiértékeljék saját intézményüket, tanszéküket/karukat/ágazatukat. Az önértékelés során azt kell megvizsgálniuk, milyen mértékben illenek rájuk azok az állítások formájában megfogalmazott jellemzők, amelyek kulcsfontosságúak az innovatív, vállalkozó szellemiségű felsőoktatási intézmények kifejlesztése és teljesítménye szempontjából.

Az állítások hét csoportba vannak rendezve annak a hét területnek, illetve dimenziónak megfelelően, amelyre az önértékelés kiterjed. Az alábbi területekről van szó:

  • vezetés és irányítás,
  • szervezeti kapacitás, emberek és ösztönzők,
  • vállalkozókészség-fejlesztés az oktatási/tanulási folyamatban,
  • vállalkozói életpályák,
  • kapcsolatépítés a felsőoktatási intézmények és külső partnerek/cégek között a tudáscsere előmozdítása érdekében,
  • a „vállalkozó(i) egyetem”, mint nemzetközi intézmény,
  • hatásvizsgálat.

A webhely mindegyik terület/dimenzió esetében közread egy sor állítást, a felhasználók pedig az önértékelés során osztályozzák, milyen mértékben illik az adott megállapítás saját intézményükre. Nem kell mind a hét dimenziót áttekinteni és az ott szereplő állításokat elbírálni ahhoz, hogy az önértékelés eredményes legyen; az intézmények az önértékelést leszűkíthetik azokra a területekre, amelyek esetükben a legnagyobb jelentőséggel bírnak.

Az önértékelés befejezését követően az eszköz azonnal visszajelzést ad arról, hogy a felhasználó által jellemzett felsőoktatási intézménynek melyek az erősségei, és melyek a gyenge pontjai. Az eredmény alapján az alkalmazás testre szabott oktatóanyagokat kínál az érintett felhasználónak, intézménynek.

Mit sikerült az eddigiek során elérni?

Unió-szerte számos helyszínen rendeztek műhelytalálkozót a HEInnovate témájában, de az alkalmazás Európán kívül is sokak érdeklődését felkeltette. A tartós és egyre növekvő igény kielégítése érdekében igen nagy számban került sor műhelytalálkozók és más események megrendezésére. A tevékenységek közül sok az EU soros elnökségeivel együttműködésben valósult meg.

2014 júliusára a 450-et is meghaladta azoknak az intézményeknek a száma, amelyek használták a HEInnovate alkalmazást, és ez a szám azóta is folyamatosan növekszik.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) kötött együttműködési megállapodás keretében jó néhány tagállamban szakpolitikai szemináriumok megrendezésére és mélyreható szakpolitikai felülvizsgálatra is sor került.

Melyek a soron következő lépések?

2014. november 18-án, pontosan egy évvel azután, hogy az alkalmazás megkezdte a működését, megjelent a HEInnovate új, technikailag és tartalmilag egyaránt továbbfejlesztett verziója. A verzió új eleme a HEInnovate kihívás (HEInnovate Challenge) nevű funkció, melynek révén a felsőoktatási intézmények beküldhetik saját történeteiket, és megoszthatják másokkal az önértékelés hét dimenziójával kapcsolatos tapasztalataikat.

2015 folyamán a tervek szerint további műhelytalálkozókra, rendezvényekre és tagállami felülvizsgálatokra (OECD) kerül sor, és a tervek között szerepel egy oktatócsomag megjelentetése is, mely saját rendezvények megszervezéséhez hivatott segítséget nyújtani a felsőoktatási intézményeknek. A felhasználók visszajelzései és javaslatai alapján a jövőben is folytatni fogjuk az alkalmazás korszerűsítését és továbbfejlesztését.

A kezdeményezés eredményeként létrejött a HEInnovate online közösség is, mely folyamatosan bővül, és más platformokon és közösségi oldalakon, pl. a LinkedIn hálózat webhelyén keresztül is kapcsolatokat épít.