O čemu se radi?

HEinnovate je internetski alat za samoprocjenu te obuhvaća savjete, ideje i nadahnuća za ustanove visokog obrazovanja kako bi one učinkovito upravljale institucijskim i kulturnim promjenama.

Zamisao o stvaranju alata HEInnovate nastala je na Forumu sveučilišta i poduzeća

English (en)  održanom u ožujku 2011., a proizašla je iz potrebe da se utvrde ključni pojmovi i obilježja ustanova visokog obrazovanja usmjerenih na poduzetništvo te osmisli „Temeljni okvir”, alat za učenje i nadahnuće koji bi bio na raspolaganju svima.

Kako to funkcionira?

Alat HEInnovate ustanovama visokog obrazovanja omogućuje provedbu samoprocjene vlastite ustanove, fakulteta/odjela/sektora. U tu svrhu na web-mjestu nalazi se niz izjava kojima je obuhvaćeno više područja koja su ključna za provedbu i razvoj poduzetničkih i inovativnih ustanova visokog obrazovanja.

Samoprocjena je podijeljena u sedam područja ili dimenzija:

  • Vodstvo i upravljanje
  • Organizacijski kapacitet, ljudi i poticaji
  • Razvoj poduzetništva u podučavanju i učenju
  • Mogućnosti za poduzetnike
  • Odnosi za razmjenu znanja između ustanova visokog obrazovanja i poduzeća/vanjskih suradnika
  • Poduzetnička ustanova visokog obrazovanja kao međunarodna institucija
  • Mjerenje učinka

Svaku dimenziju čini niz izjava koje korisnik ocjenjuje s obzirom na to koliko se s njima slaže ili ne slaže. Nije nužno popuniti svaku od sedam dimenzija kako bi se dobilo rezultate. Korisnici odabiru one dimenzije koje se na njih najviše odnose.

Nakon što je samoprocjena dovršena, alat automatski prikazuje povratne informacije o jačim i slabijim stranama korisnikove ustanove. Na temelju istih rezultata korisnik također dobiva njemu prilagođene materijale za učenje.

Što je dosad postignuto?

Diljem EU-a održan je niz radionica o alatu HEInnovate, a postoji zanimanje za alat i izvan Europe. Sve veća potražnja za događanjima i radionicama dovela je do vrlo cjelovitog programa aktivnosti, uključujući nekoliko aktivnosti u suradnji s predsjedništvima EU-a.

Preko 450 različitih ustanova koristilo se alatom HEInnovate do srpnja 2014., a broj korisnika i dalje raste.

Kao dio sporazuma o suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u brojnim državama članicama održavaju se seminari o nacionalnim politikama, kao i detaljne revizije nacionalnih politika.

Što je sljedeće?

Dana 18. studenog 2014., točno godinu dana nakon pokretanja alata HEInnovate, objavljena je njegova nova, ažurirana verzija s novim poboljšanim funkcijama, novim sadržajem te Izazovom HEInnovate. Putem Izazova Heinnovate ustanove visokog obrazovanja mogu poslati svoje priče i iskustva zasnovane na sedam dimenzija.

Za 2015. planira se još radionica i događaja, kao i izvješće OECD-a o pojedinim zemljama te pokretanje "Pribora za osposobljavanje" kojim će se ustanovama visokog obrazovanja omogućiti održavanje vlastitih događaja. Alat se i dalje ažurira i unaprjeđuje na osnovu povratnih informacija i doprinosa korisnika.

HEInnovate je ujedno i rastuća internetska zajednica koja je povezana s drugim platformama i društvenim medijima kao što je LinkedIn.

 

Saznajte više