Taustaa

HEInnovate on verkkopohjainen itsearvioinnin väline, jonka tarkoituksena on auttaa ja innostaa korkeakouluja muuttamaan toimintakulttuuriaan yrittäjähenkisemmäksi.

HEInnovate sai alkunsa maaliskuussa 2011 korkeakoulujen ja yritysten välisessä foorumissa

English (en) , jossa todettiin, että on tarpeen määritellä yrittäjähenkisen korkeakoulun ominaisuudet ja luoda suuntaa-antava kehys, jota oppilaitokset voisivat hyödyntää vapaasti.

Itsearviointi

HEInnovate-sivuston avulla korkeakoulut voivat itse arvioida oppilaitostaan, tiedekuntiaan ja laitoksiaan. HEInnovate-työkalu koostuu väittämistä, jotka käsittelevät korkeakoulun yrittäjyystoiminnan ja innovatiivisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä.

Itsearviointi on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

  • johtaminen ja hallinto
  • organisaation valmiudet, ihmiset ja kannustimet
  • yrittäjyys opettamisessa ja oppimisessa
  • väylät yrittäjyyteen
  • korkeakoulun ja yritysten välinen tiedonvaihto
  • yrittäjähenkinen korkeakoulu kansainvälisissä yhteyksissä
  • organisaatiomuutosten vaikutusten mittaaminen.

Jokainen osa-alue sisältää joukon väittämiä, joista käyttäjät ilmoittavat mielipiteensä. Ei ole välttämätöntä käydä läpi kaikkia eri osa-alueita, vaan käyttäjät voivat valita oppilaitoksensa kannalta olennaisimmat.

Itsearvioinnin jälkeen työkalu antaa vastausten perusteella palautetta korkeakoulun heikkouksista ja vahvuuksista sekä räätälöityä oppimateriaalia.

Tähänastinen toiminta

Eri puolilla EU:ta on järjestetty HEInnovate-aiheisia työpajoja, ja lisäksi työkalu on herättänyt kiinnostusta myös Euroopan ulkopuolella. Tapahtumien ja työpajojen jatkuvan kysynnän vuoksi aiheen ympärille on muotoutunut kattava toimintaohjelma, johon kuuluu mm. yhteistyötä EU:n neuvoston puheenjohtajamaan kanssa.

Heinäkuuhun 2014 mennessä HEInnovate-työkalua oli käyttänyt yli 450 korkeakoulua, ja määrä kasvaa edelleen.

Lisäksi OECD:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti useissa EU-maissa järjestetään koulutuspolitiikkaa käsitteleviä seminaareja ja katsauksia.

Seuraavaksi

Marraskuussa 2014 eli vuosi HEInnovate-sivuston käyttöönoton jälkeen julkaistiin työkalun uusi versio, jossa on kehittyneempiä toimintoja, uutta sisältöä ja tietoa HEInnovate-kilpailusta. Kilpailu tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden jakaa itsearvioinnin eri osa-alueisiin liittyviä kokemuksiaan.

Vuodelle 2015 on suunnitteilla lisää työpajoja ja muita tapahtumia. Lisäksi julkaistaan OECD:n maakatsaukset ja koulutuspaketti, joka auttaa korkeakouluja järjestämään omia yrittäjyyteen ja innovaatioihin liittyviä tapahtumia. Työkalua päivitetään ja parannetaan edelleen käyttäjien palautteen ja ehdotusten pohjalta.

HEInnovate-palvelun ympärille on muodostunut yhteisö, jonka jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa verkon ja erityisesti sosiaalisen median, kuten Linkedin-palvelun, välityksellä.