Mis see on?

HEInnovate on kõrgkoolidele mõeldud veebipõhine enesehindamise vahend, mille eesmärk on anda nõuandeid, ideid ning inspiratsiooni institutsiooniliste ja kultuuriliste muutuste tõhusaks juhtimiseks.

Kontseptsioon HEInnovate, mida esmakordselt arutati 2011. aasta märtsis toimunud ülikoolide ja ettevõtjate vahelisel foorumil

English (en) , tekkis vajadusest määratleda ettevõtlike kõrgkoolide mõisted ja tunnused ning luua nn suunav raamistik, mis oleks õppe- ja inspiratsioonivahendina kõigile kättesaadav.

Kuidas see toimib?

HEInnovate võimaldab üksikutel kõrgkoolidel viia veebisaidi vahendusel läbi oma asutuse, teaduskonna/osakonna/sektori sõltumatu enesehindamine, kasutades selleks mitmeid väiteid, mis hõlmavad erinevaid valdkondi, mis on olulised ettevõtliku ning innovatiivse kõrgkooli tulemuslikkuse ja arengu seisukohast.

Enesehindamine on jaotatud seitsmeks valdkonnaks või mõõtmeks:

  • juhtimine ja haldamine;
  • organisatsiooniline suutlikkus, inimesed ja stiimulid;
  • ettevõtluse arendamine õpetamises ja õppes;
  • võimalused ettevõtjatele;
  • kõrgkoolide ja ettevõtjate / väliste asutuste vahelised suhted teadmiste vahetamiseks;
  • ettevõtlik kõrgkool rahvusvahelise asutusena;
  • mõju hindamine.

Iga mõõde koosneb erinevatest väidetest, mida kasutaja hindab vastavalt sellele, kui palju ta nendega nõustub või mitte. Tulemuste saamiseks ei pea täitma kõiki seitset mõõdet. Kasutajad võivad valida neile kõige asjakohasemad mõõtmed.

Kui enesehindamine on lõpule viidud, annab vahend kohese tagasiside tugevate ja nõrkade valdkondade kohta teie kõrgkoolis ning saadud tulemuste põhjal esitatakse asjakohased õppematerjalid.

Mida on seni saavutatud?

Erinevates ELi liikmesriikides on toimunud mitmeid vahendit HEInnovate käsitlevaid seminare. Asjaomase vahendi vastu on tuntud huvi ka väljastpoolt Euroopat. Pidevalt kasvava nõudluse tõttu ürituste ja seminaride järele, on koostatud täielik tegevusprogramm, mis hõlmab muu hulgas mitut tegevust koostöös ELi eesistujariikidega.

2014. aasta juuliks oli vahendit HEInnovate kasutanud rohkem kui 450 erinevat asutust ning nende arv kasvab pidevalt.

OECD-ga sõlmitud koostöölepingu osana korraldatakse erinevates ELi liikmesriikides riiklikke poliitikaseminare ja riikliku poliitika põhjalikku läbivaatamist.

Millised on järgmised sammud?

18. novembril 2014, aasta pärast asjaomase vahendi käivitamist, tehti kättesaadavaks uus ajakohastatud HEInnovate versioon, mis hõlmab täiustatud funktsioone, uut sisu ja programmi HEInnovate Challenge. See annab kõrgkoolidele võimaluse esitada seitsmel mõõtmel põhinevaid lugusid ja kogemusi.

2015. aastaks on kavandatud veel seminare ja üritusi, samuti avaldatakse siis ka OECD riikide ülevaated ja nn koolituspakett, mis võimaldab kõrgkoolidel ise üritusi korraldada. Jätkame HEInnovate'i ajakohastamist ja parandamist, tuginedes kasutajate tagasisidele ning panusele.

Samuti on HEInnovate kasvav veebipõhine kogukond, olles ühenduses teiste internetiplatvormide ja sotsiaalmeedia kanalitega (nt LinkedIn).