O co jde

HEInnovate je internetový nástroj, který má poskytnout vysokoškolským institucím tipy, podněty a podporu v zájmu účinného řízení institucionálních a kulturních změn.

Poprvé se o konceptu HEInnovate hovořilo v březnu 2011 během akce University-Business Forum

English (en) . Myšlenka vzešla z potřeby identifikovat základní rysy a koncepty podnikatelského aspektu vysokoškolského vzdělávání a vytvořit volně dostupný nástroj, který by obsahoval vodítka a inspirativní typy pro vzdělávací instituce.

Jak to funguje?

HEInnovate umožňuje jednotlivým vysokoškolským institucím provést vlastní, nezávislé hodnocení instituce jako celku, jejích fakult, kateder a oddělení. Stačí na uvedených internetových stránkách zadat údaje týkající se několika klíčových oblastí výkonnosti a rozvoje podnikatelské a inovativní stránky dané instituce.

Hodnotí se 7 oblastí:

  • vedení a správa
  • organizační kapacita, lidské zdroje, pobídky
  • rozvoj podnikání týkající se výuky a studia
  • cesty pro podnikatele
  • vysokoškolská instituce – obchodní a vnější vztahy pro výměnu znalostí
  • vysokoškolská instituce v mezinárodním kontextu
  • měření dopadu.

Každá oblast obsahuje řadu prohlášení, která uživatel hodnotí podle toho, do jaké míry s nimi souhlasí nebo nesouhlasí. Není třeba zadat údaje u všech 7 oblastí. Uživatelé si mohou zvolit ty, které jsou pro ně relevantní.

Jakmile je sebehodnocení dokončeno, nástroj poskytne okamžitou zpětnou vazbu – uvede silné a slabé stránky dané instituce a na základě výsledků dodá uzpůsobené učební materiály.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Na téma HEInnovate již proběhla řada pracovních setkání v celé EU. Zájem o nástroj vyjádřily i země mimo Evropu. Rostoucí poptávka po akcích a workshopech na toto téma vedla k vytvoření komplexního programu činností, z nichž některé se dokonce pořádají ve spolupráci s předsednickými zeměmi EU.

Od jeho spuštění do července 2014 použilo nástroj HEInnovate více než 450 institucí a jejich počet neustále roste.

Jako součást dohody o spolupráci s OECD se rovněž v řadě zemí EU konají semináře na téma vnitrostátních politik a probíhají také hloubkové přezkumy vnitrostátních politik.

Další postup

Dne 18. listopadu 2014, tedy přesně rok po jeho spuštění, vyšla nová verze nástroje HEInnovate s vylepšenými funkcemi, novým obsahem a tzv. výzvou HEInnovate, což je pro instituce vysokoškolského vzdělávání příležitost předat dál své vlastní zkušenosti v uvedených sedmi oblastech.

Na rok 2015 se plánují další semináře a akce. Kromě toho budou vydány zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) věnované jednotlivým zemím a chystá se i spuštění stránek se školicími materiály, které budou moci vysokoškolské instituce používat při organizaci vlastních akcí. Nástroj HEInnovate budeme i nadále aktualizovat a zlepšovat, mimo jiné na základě zpětné vazby od uživatelů.

Online komunita navázaná na HEInnovate neustále roste a navazuje kontakty prostřednictvím jiných platforem a sociálních médií (jako např. LinkedIn).

 

Další informace