Vad är det?

Det europeiska registret över universitet och högskolor omfattar för närvarande information om 2 673 lärosäten i 36 länder. För 2 250 lärosäten i 29 länder finns fullständiga uppgifter. Registret innehåller jämförbar information om bl.a. antal anställda och studenter, ämnesområden och forskning.

Vad går det ut på?

De europeiska utbildningsministrarna vill att det ska bli lättare för studenter och arbetsgivare att förstå de olika systemen för högre utbildning, bl.a. genom bättre informationsverktyg. Högskoleregistret är ett av de viktigaste verktygen eftersom det innehåller en mängd jämförbara uppgifter om lärosätena. Högskolorna kan jämföra sina profiler och hitta forsknings- eller utbildningspartner eller möjligheter till specialisering. Beslutsfattare som ansvarar för utbildningssystemet har också nytta av registret.

Mer information

Läs mer på högskoleregistrets webbplats