Vad är det?

Det europeiska registret över universitet och högskolor innehåller information om 2 465 lärosäten i 32 länder med över 17 miljoner studenter på kandidat-, master- och forskarnivå.

Registret innehåller uppgifter om storlek, antal studenter och anställda, könsfördelningen, ämnesområden och examensnivåer, forskning, antal internationella studenter och lärare och finansiering.

Registret hämtar information från nationella statistikmyndigheter och kompletterar andra verktyg som U-Multirank och statistik om högre utbildning från Unesco, OECD och Eurostat.

Vad går det ut på?

De europeiska utbildningsministrarna vill att det ska bli lättare för studenter och arbetsgivare att förstå de olika systemen för högre utbildning, bl.a. genom bättre informationsverktyg.

Högskoleregistret är ett av de viktigaste verktygen eftersom det innehåller en mängd jämförbara uppgifter om lärosätena. Högskolorna kan jämföra sina profiler och hitta forsknings- eller utbildningspartner eller möjligheter till specialisering. Beslutsfattare som ansvarar för utbildningssystemet har också nytta av registret.

Mer information

Sedan den 20 juni 2016 har registret ett nytt gränssnitt som gör det lättare att söka efter uppgifter. Läs mer på högskoleregistrets webbplats