Za kaj gre

Evropski register terciarnega izobraževanja (ETER) je podatkovna baza evropskih visokošolskih ustanov.

Vsebuje podatke o 2 465 visokošolskih ustanovah z več kot 17 milijonov študentov dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija. Register zajema 32 evropskih držav, podatki vključujejo velikost univerze, število in spol študentov in zaposlenih, predmete in študijske stopnje ter tudi informacije o raziskovalni dejavnosti, mednarodnih študentih in zaposlenih ter virih financiranja.

Evropski register s podatki nacionalnih statističnih uradov dopolnjuje druge informacije o uspešnosti univerz, denimo lestvico U-Multirank, in statistiko o študentih po študijskih stopnjah (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

Zakaj register

Ministri evropskega visokošolskega prostora so se zavezali, da si bodo prizadevali za večjo razumljivost visokošolskih sistemov, predvsem za študente in delodajalce, in torej za večjo transparentnost pri zbiranju empiričnih dejstev.

Evropski register za terciarno izobraževanje je pri tem osnovni pripomoček, saj vsebuje širok nabor primerljivih osnovnih podatkov o visokošolskih ustanovah. Uporaben je tudi za visokošolske ustanove, saj omogoča medsebojno primerjavo profilov (npr. pri iskanju raziskovalnih in izobraževalnih partnerjev ali možnosti za specializacijo), in za snovalce politike, ki se ukvarjajo z visokošolskimi sistemi na splošno.

Rezultati

Dostop do registra je na spletišču evropskega registra za terciarno izobraževanje (ETER). Nov, enostavnejši vmesnik omogoča od 20. junija 2016 še lažji vpogled v podatke.