O čo ide?

Európsky register terciárneho vzdelávania (ETER) je databáza inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Európe, ktorá v súčasnosti zahŕňa 36 krajín a 2 673 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, pričom 29 krajín poskytlo úplný súbor údajov pre 2 250 inštitúcií. ETER obsahuje porovnateľné informácie podľa rôznych položiek, ako je napr. počet zamestnancov a študentov, oblasti, výskumná činnosť a výdavky.

Čo k tomuto viedlo?

Ministri v rámci krajín európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa zaviazali, že zvýšia zrozumiteľnosť systémov vysokoškolského vzdelávania pre verejnosť a osobitne pre študentov a zamestnávateľov najmä podporou zlepšenia nástrojov transparentnosti na zber empirických dôkazov. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je európsky register terciárneho vzdelávania (ETER), pretože bude poskytovať širšiu škálu porovnateľných základných informácií o inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Bude prínosom pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré si budú môcť porovnať svoje profily s iným inštitúciami (a identifikovať tak napríklad výskumných alebo vzdelávacích partnerov alebo príležitosti na špecializáciu) a pre tvorcov politík, ktorí riadia systém vysokoškolského vzdelávania ako celok.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Prvé výsledky registra ETER môžete nájsť na jeho webovom sídle.