Despre ce este vorba

Registrul european al învățământului superior (ETER) este o bază de date a instituțiilor de învățământ superior  din Europa.

ETER conține date detaliate despre 2 465 de instituții de învățământ superior, unde peste 17 milioane de studenți urmează studii de licență, master sau doctorat. Acoperind 32 de țări europene, aceste date se referă la dimensiunea instituțiilor, numărul de studenți și de membri ai personalului și sexul acestora, domeniile și nivelurile diplomelor, activitățile de cercetare, personalul și studenții internaționali și finanțările de care dispun instituțiile.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale de statistică, ETER completează alte date cu privire la performanța universităților, cum ar fi U-Multirank și statisticile privind învățământul superior la nivel de sisteme (UNESCO-UIS/OCDE/Eurostat).

Obiectiv

Miniștrii din Spațiul european al învățământului superior s-au angajat să faciliteze înțelegerea sistemelor de învățământ superior pentru public și în special pentru studenți și angajatori, prin sprijinirea îmbunătățirii transparenței instrumentelor care permit colectarea de date empirice.

Registrul european al învățământului superior este un instrument esențial în acest sens, deoarece va oferi o gamă mai largă de informații de bază comparabile cu privire la instituțiile de învățământ superior. Acesta va ajuta instituțiile de învățământ superior să-și compare profilurile (de exemplu, pentru a-și găsi parteneri în materie de cercetare sau învățământ și pentru a identifica posibilitățile de specializare). De asemenea, va sprijini factorii de decizie politică responsabili de gestionarea sistemului de învățământ superior în ansamblul său.

Măsuri luate până în prezent

Primele rezultate sunt disponibile pe site-ul ETER. Începând din 20 iunie 2016, o nouă interfață va simplifica și mai mult accesul la date.