Waar gaat het om?

Het Europees Register voor Tertiair Onderwijs (ETER) is een databank waarin gegevens over 2673 instellingen voor hoger onderwijs in 36 landen zijn opgenomen. Voor 29 landen met 2250 instellingen voor hoger onderwijs zijn de gegevens compleet. ETER levert vergelijkbare informatie over zaken zoals aantal personeelsleden en studenten, beschikbare studierichtingen, onderzoeksactiviteiten en uitgaven.

Wat is de bedoeling hiervan?

De ministers van de Europese hogeronderwijsruimte hebben toegezegd om het hoger onderwijs overzichtelijker te maken, vooral voor studenten en werkgevers. Daarom wordt in de eerste plaats de informatieverstrekking verbeterd. Het Europees Europees Register voor Tertiair Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol omdat het gedetailleerde en vergelijkbare informatie over hogeronderwijsinstellingen levert. Het is ook nuttig voor de instellingen zelf, die hun profielen met elkaar kunnen vergelijken (om bijvoorbeeld onderzoeks- of onderwijspartners of specialisatiemogelijkheden te vinden), en voor beleidsmakers die over het stelsel voor hoger onderwijs moeten beslissen.

Wat is er al gebeurd?

De eerste resultaten van ETER zijn te vinden op de ETER- website.