Wat is het?

Het Europees Register voor Tertiair Onderwijs (ETER) is een databank van instellingen voor hoger onderwijs in Europa.

ETER bevat uitgebreide gegevens van 2465 instellingen met in totaal meer dan 17 miljoen studenten in een bachelor-, master- of postdoc-opleiding. De databank bevat gegevens uit 32 Europese landen over de omvang van de instelling, het aantal studenten en personeelsleden, hun geslacht, de onderzoeksgebieden, het niveau, onderzoeksprojecten, internationale studenten en financiering.

Met informatie van nationale instanties voor statistiek vormt ETER een aanvulling op andere gegevens over prestaties van universiteiten, zoals U-Multirank en de statistieken van UNESCO-UIS/OESO/Eurostat.

Wat is de bedoeling hiervan?

De ministers van de Europese hogeronderwijsruimte hebben toegezegd om het hoger onderwijs overzichtelijker te maken, vooral voor studenten en werkgevers. Daarom wordt in de eerste plaats de informatieverstrekking verbeterd.

Het Europees Europees Register voor Tertiair Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol omdat het gedetailleerde en vergelijkbare informatie over hogeronderwijsinstellingen levert. Het is ook nuttig voor de instellingen zelf, die hun profielen met elkaar kunnen vergelijken (om bijvoorbeeld onderzoeks- of onderwijspartners of specialisatiemogelijkheden te vinden), en voor beleidsmakers die over het stelsel voor hoger onderwijs moeten beslissen.

Wat is er al gebeurd?

De eerste resultaten van ETER zijn te vinden op de ETER- website. De gebruiksvriendelijke interface maakt het makkelijk om gegevens te vinden.