Par ko ir runa?

Eiropas augstākās (terciārās) izglītības reģistrs (ETER) ir Eiropas augstskolu datubāze, kurā pašlaik ir 36 valstis un 2673 augstākās izglītības iestādes; 29 valstis ir sniegušas pilnīgus datus par 2250 augstskolām. Reģistrā ir salīdzināma informācija par dažādiem rādītājiem, piemēram, personāla un studentu skaitu, mācību priekšmetiem, pētniecisko darbību un izdevumiem.

Kāpēc tas tiek uzturēts?

Eiropas augstākās izglītības telpā esošo valstu ministri apņēmās panākt, lai augstākās izglītības sistēmas cilvēkiem, it īpaši studentiem un darba devējiem, būtu vieglāk saprotamas, piemēram, izmantojot labākus informātikas rīkus empīrisko pierādījumu vākšanai. Eiropas augstākās (terciārās) izglītības reģistrs ir viens no svarīgākajiem rīkiem, jo tas nodrošina plašu salīdzināmu pamatinformāciju par augstākās izglītības iestādēm. Augstskolas var arī salīdzināt sevi ar citām augstskolām (piemēram, lai atrastu pētniecības vai izglītības partnerus vai iespējas specializēties). Reģistru var izmantot arī politikas veidotāji, kuri atbild par augstākās izglītības sistēmu.

Līdz šim paveiktais

ETER pirmos rezultātus var atrast ETER tīmekļa vietnē.