Kas tai?

Europos tretinio mokslo registras (ETER) yra Europos aukštojo mokslo įstaigų duomenų bazė. Šiuo metu joje pateikiami 2 673 aukštojo mokslo įstaigų iš 36 šalių duomenys. 29 šalys pateikė išsamius 2 250 aukštojo mokslo įstaigų duomenis. ETER pateikiama lyginamoji informacija, pavyzdžiui, darbuotojų ir studentų skaičius, dėstomų dalykų sritys, mokslo tiriamoji veikla ir išlaidos.

Kodėl ši duomenų bazė reikalinga?

Europos aukštojo mokslo erdvės ministrai įsipareigojo pasiekti, kad aukštojo mokslo sistemos būtų suprantamesnės visuomenei, ypač studentams ir darbdaviams, visų pirma remiant priemones, kuriomis būtų didinamas skaidrumas ir renkami empiriniai įrodymai. Europos tretinio mokslo registras (ETER) yra pagrindinė priemonė siekti šių tikslų, nes ja naudojantis bus surinkta įvairesnės palyginamos pagrindinės informacijos apie aukštojo mokslo įstaigas. Be to, registras bus naudingas aukštojo mokslo įstaigoms palyginti savo ir kitų įstaigų profilį (pavyzdžiui, rasti mokslinės veiklos arba švietimo partnerių arba ieškoti specializacijos galimybių) ir politikos formuotojams, kurie atsakingi už aukštojo mokslo sistemą.

Kas padaryta iki šiol?

Pirmus ETER rezultatus rasite specialioje svetainėje.