Kas tai?

Europos tretinio mokslo registras (ETER) yra Europos aukštojo mokslo įstaigų duomenų bazė.

ETER pateikti išsamūs duomenys apie 2 465 aukštojo mokslo įstaigas, kuriose studijuoja daugiau kaip 17 mln. bakalauro studijų, magistrantūros ir doktorantūros studentų. Pateikiami duomenys apie 32 Europos šalių universitetus, be kita ko, apie universitetų dydį, studentų ir darbuotojų skaičių bei lytį, studijų sritis ir mokslo laipsnių lygius, taip pat informacija apie mokslinius tyrimus, studentus bei darbuotojus iš užsienio ir finansavimą.

Registru ETER, kuriame naudojama nacionalinių statistikos įstaigų teikiama informacija, papildomi kiti duomenys apie universitetų veiklos rodiklius, pavyzdžiui, „U-Multirank“, ir sisteminio lygmens aukštojo mokslo statistika (UNESCO-UIS, EBPO ir Eurostato).

Kodėl ši duomenų bazė reikalinga?

Europos aukštojo mokslo erdvės ministrai įsipareigojo pasiekti, kad aukštojo mokslo sistemos būtų suprantamesnės visuomenei, ypač studentams ir darbdaviams, visų pirma remiant priemones, kuriomis būtų didinamas skaidrumas ir renkami empiriniai įrodymai.

Europos tretinio mokslo registras yra pagrindinė priemonė siekti šių tikslų, nes ja naudojantis bus surinkta įvairesnės palyginamos pagrindinės informacijos apie aukštojo mokslo įstaigas. Be to, registras bus naudingas aukštojo mokslo įstaigoms lyginant savo ir kitų įstaigų profilį (pavyzdžiui, ieškant mokslinės veiklos ar švietimo partnerių arba specializacijos galimybių) ir politikos formuotojams, kurie atsakingi už visos aukštojo mokslo sistemos valdymą.

Kas padaryta iki šiol?

Pirmus ETER rezultatus rasite ETER interneto svetainėje. Nuo 2016 m. birželio 20 d. veikia nauja naudotojams patogi sąsaja, dėl kurios duomenimis naudotis paprasčiau.