Miről is van szó?

Az európai felsőoktatási nyilvántartás (European Tertiary Education Register, ETER) az Európában működő felsőoktatási intézmények adatbázisa. Adatállományát jelenleg 36 ország 2673 felsőoktatási intézményének adatai – közülük 29 ország 2250 felsőoktatási intézménye esetében teljes adatkészletek – alkotják. A nyilvántartás összehasonlítható információkkal szolgál, melyeket tematikus fejezetekbe rendezve jelenít meg. Példaként említhetők az intézmények által foglalkoztatott szakemberek és az intézményekben tanuló diákok számával, az oktatott tantárgyakkal, a kutatási tevékenységekkel, valamint a kiadásokkal kapcsolatos információk.

Miért van erre szükség?

Az európai felsőoktatási térség oktatási miniszterei kötelezettséget vállaltak arra, hogy közérthetőbbé teszik a lakosság, különösen a diákok és a munkáltatók számára, hogyan épülnek fel és működnek a tagállami felsőoktatási rendszerek. Ennek érdekében támogatják azoknak az átláthatósági eszközöknek a továbbfejlesztését, melyek révén tapasztalati úton bizonyítékokat lehet gyűjteni. Az európai felsőoktatási nyilvántartás kiemelten fontos eszköz ebből a szempontból, mivel számos területre vonatkozóan biztosít hozzáférést összehasonlítható alapadatokhoz a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban. Az ETER azért is hasznos, mert segítségével a felsőoktatási intézmények össze tudják hasonlítani profiljukat más felsőoktatási intézmények profiljával (így megállapíthatják, mely intézményekkel érdemes kutatási vagy oktatási partnerséget kialakítaniuk, illetve tájékozódhatnak a rendelkezésükre álló szakosodási lehetőségekről). A nyilvántartást azok a szakpolitikai döntéshozók is igénybe tudják venni, akik a felsőoktatási rendszer egészének irányításával foglalkoznak.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az európai felsőoktatási nyilvántartás kiépítése során elért első eredmények az ETER honlapján tekinthetők át.