Miről is van szó?

Az európai felsőoktatási nyilvántartás (European Tertiary Education Register, ETER) az európai felsőoktatási intézmények adatbázisa.

Az ETER részletes adatokkal szolgál 2465 felsőoktatási intézményről, amelyekben együttesen több mint 17 millió diák folytat tanulmányokat alapképzés, mesterképzés vagy doktori program keretében. Az adatbázis 32 európai országra vonatkozóan tartalmaz adatokat a felsőoktatási intézmények méretéről és számáról, az intézményekben tanuló diákok és az intézményeknél dolgozó szakemberek létszámáról és nemi hovatartozásáról, az oktatott tárgyakról és a képzési szintekről, valamint a kutatásról, a finanszírozásról, illetve a nemzetközi diákokról és szakemberekről.

A nemzeti statisztikai hivatalok által szolgáltatott információkat hasznosító ETER-adatbázis kiegészíti az egyetemek teljesítményéről összehasonlító adatokat biztosító rendszereket, köztük az U-Multirank rangsorolási rendszert, valamint a rendszerszintű felsőoktatási statisztikákat (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

Miért van erre szükség?

Az európai felsőoktatási térség oktatási miniszterei kötelezettséget vállaltak arra, hogy közérthetőbbé teszik a lakosság, különösen a diákok és a munkáltatók számára, hogyan épülnek fel és működnek a tagállami felsőoktatási rendszerek. Ennek érdekében támogatják azoknak az átláthatósági eszközöknek a továbbfejlesztését, melyek révén tapasztalati úton bizonyítékokat lehet gyűjteni.

Az európai felsőoktatási nyilvántartás kiemelten fontos eszköz ebből a szempontból, mivel számos területre vonatkozóan biztosít hozzáférést összehasonlítható alapadatokhoz a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban. Az ETER azért is hasznos, mert segítségével a felsőoktatási intézmények össze tudják hasonlítani profiljukat más felsőoktatási intézmények profiljával (így megállapíthatják, mely intézményekkel érdemes kutatási vagy oktatási partnerséget kialakítaniuk, illetve tájékozódhatnak a rendelkezésükre álló szakosodási lehetőségekről). A nyilvántartást azok a szakpolitikai döntéshozók is igénybe tudják venni, akik a felsőoktatási rendszer egészének irányításával foglalkoznak.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az európai felsőoktatási nyilvántartás kiépítése során elért első eredmények az ETER honlapján tekinthetők át. 2016. június 20-tól új, felhasználóbarát felület könnyíti meg az adatokhoz való hozzáférést.