O čemu se radi?

Registar europskog visokog obrazovanja (ETER) baza je podataka europskih ustanova visokog obrazovanja.

ETER sadržava detaljne podatke o 2 465 ustanova visokog obrazovanja na kojima studira više od 17 milijuna studenata na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini. Njime su obuhvaćeni podaci za 32 europske zemlje koji uključuju veličinu sveučilišta, broj i rodnu pripadnost studenata i osoblja, područja i razine studija, kao i informacije o istraživačkoj djelatnosti, međunarodnim studentima i osoblju te financiranju.

Upotrebom podataka iz nacionalnih zavoda za statistiku ETER služi kao nadopuna ostalim podacima o uspješnosti sveučilišta kao što su U-Multirank i statistički podaci o visokom obrazovanju na razini sustava (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

Čemu služi?

Ministri iz Europskog prostora visokog obrazovanja obvezali su se da će sustave visokog obrazovanja učiniti razumljivijima za javnost, osobito za studente i poslodavce, a to će prvenstveno činiti poticanjem poboljšanja transparentnih alata namijenjenih prikupljanju empirijskih dokaza.

Registar europskog visokog obrazovanja glavni je instrument za to jer će se njime osigurati širi raspon usporedivih osnovnih informacija o ustanovama visokog obrazovanja. To će ustanovama visokog obrazovanja omogućiti usporedbu njihova profila s profilima drugih ustanova (primjerice radi odabira partnera za istraživanje ili obrazovnog partnera ili radi prepoznavanja mogućnosti za specijalizaciju), a koristit će i kreatorima politika koji upravljaju sustavom visokog obrazovanja u cjelini.

Što je dosad učinjeno?

Prve rezultate ETER-a možete pronaći na njegovom web-mjestu. Od 20. lipnja 2016. novim sučeljem prilagođenim korisnicima olakšava se pristup podacima.