Cad é an rud é?

Is éard atá i gClár Eorpach an oideachais tríú leibhéal (ETER) bunachar sonraí d'institiúidí ardoideachais san Eoraip.

In ETER tá mionsonraí faoi 2,465 institiúid ardoideachais a bhfuil breis is 17 milliún mac léinn ag freastal ar chúrsaí Baitsiléara, Máistreachta agus Dochtúireachta iontu. Baineann na sonraí sin le 32 thír san Eoraip agus cumhdaíonn siad méid na hollscoileanna, líon agus inscne na mac léinn agus na foirne, na hábhair staidéir agus leibhéil na céime chomh maith le heolas faoi thaighde, mic léinn idirnáisiúnta agus foireann agus maoiniú.

Baineann ETER úsáid as eolas a fhaigheann sé ó údaráis náisiúnta staidrimh eile agus cuireann sé le sonraí eile a bhaineann le feidhmíocht ollscoileanna, m.sh., U-Multirank, agus staidreamh ardoideachais ar leibhéal córais (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

Cad chuige a bhfuiltear á dhéanamh seo?

Tá gealltanas tugtha ag na hAirí i Limistéar Eorpach an Ardoideachais córais ardoideachais a dhéanamh níos éasca a thuiscint ag an bpobal i gcoitinne agus ag mic léinn agus fostóirí go háirithe, agus sin a dhéanamh go háirithe trí thacú le feabhsú uirlisí trédhearcachta chun fianaise eimpíreach a bhailiú.

Tá Clár Eorpach an oideachais tríú leibhéal ar cheann de na huirlisí is tábhachtaí san obair sin mar go gcuirfidh sé réimse níos leithne ar fáil de bhunsonraí is féidir a chur i gcomparáid le chéile maidir le hinstitiúidí ardoideachais. Úsáid eile a bheidh leis an gclár, gur féidir le hinstitiúidí ardoideachais a bpróifíl a chur i gcomparáid le próifílí eile (chun páirtithe féideartha taighde nó oideachais a shainaithint, mar shampla, nó deiseanna ar speisialú a aimsiú). Beidh sé ina chuidiú freisin ag an lucht déanta beartas sin a bhfuil sé de chúram orthu an córas ardoideachais ina iomláine a bhainistiú.

Cad atá déanta?

Tá na chéad torthaí ar obair ETER le fáil ar shuíomh gréasáin ETER. Ó bhí an 20 Meitheamh 2016 ann, tá comhéadan nua atá níos fusa le húsáid i bhfeidhm agus is éasca teacht ar na sonraí dá bhrí sin.