Cad é an rud é?

Is éard atá i gClár Eorpach an oideachais tríú leibhéal (ETER) bunachar sonraí d'institiúidí ardoideachais san Eoraip. Tá sonraí i ndáil le 36 thír agus 2,673 institiúid ardoideachais ann faoi láthair. Chuir 29 dtír tacar iomlán sonraí ar fáil i ndail le 2,250 institiúid ardoideachais. Tá sonraí is féidir a chur i gcomparáid le chéile leagtha amach in ETER faoi cheannteidil amhail líon foirne agus mac léinn, réimsí ábhair atá cumhdaithe, gníomhaíocht taighde agus caiteachas.

Cad chuige a bhfuiltear á dhéanamh seo?

Tá gealltanas tugtha ag na hAirí i Limistéar Eorpach an Ardoideachais córais ardoideachais a dhéanamh níos éasca a thuiscint ag an bpobal i gcoitinne agus ag mic léinn agus fostaitheoirí go háirithe, agus sin a dhéanamh go háirithe trí thacú le feabhsú uirlisí trédhearcachta le haghaidh fianaise eimpíreach a bhailiú. Tá Clár Eorpach an oideachais tríú leibhéal (ETER) ar cheann de na huirlisí is tábhachtaí san obair sin mar go gcuirfidh sé réimse níos leithne ar fáil de bhunsonraí is féidir a chur i gcomparáid le chéile maidir le hinstitiúidí ardoideachais. Úsáid eile a bheidh leis an gclár, gur féidir le hinstitiúidí ardoideachais a bpróifíl a chur i gcomparáid le próifílí eile (chun páirtithe féideartha taighde nó oideachais a shainaithint, mar shampla, nó deiseanna ar speisialú a aimsiú). Beidh sé ina chuidiú freisin ag an lucht déanta beartas sin a bhfuil sé de chúram orthu an córas ardoideachais ina iomláine a bhainistiú.

Cad atá déanta?

Tá na chéad thorthaí ar obair ETER le fáil ar shuíomh gréasáin ETER.