Yleistä

Eurooppalainen korkeakoulurekisteri (ETER) on tietokanta, jossa on tietoa 2 673 korkeakoulusta 36 maasta. Näistä maista 29 on toimittanut täydelliset tiedot yhteensä 2 250 korkea-asteen oppilaitoksesta. ETER-tietokannassa esitellään vertailukelpoista tietoa, kuten henkilöstö- ja opiskelijamäärät, korkeakoulun valikoimaan kuuluvat oppiaineet, tutkimustoiminta ja korkeakoulun menot.

Rekisterin tarkoitus

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ministerit ovat sitoutuneet tekemään korkeakoulujärjestelmistä selkeitä niin kansalaisille, opiskelijoilla kuin työnantajillekin. Tämän vuoksi he tukevat sellaisten tiedonkeruumenetelmien kehittämistä, jotka lisäävät avoimuutta. Eurooppalainen korkeakoulurekisteri on ensisijainen väline tähän tarkoitukseen, sillä sen avulla voi saada aiempaa enemmän vertailukelpoista perustietoa korkeakouluista. Korkeakoulut voivat sen avulla verrata itseään muihin korkeakouluihin ja tunnistaa esimerkiksi sopivia tutkimus- ja koulutusyhteistyökumppaneita tai mahdollisia uusia erikoistumisalueita. Päättäjät voivat hyödyntää rekisteriä korkeakoulujärjestelmän kokonaisuuden hallinnoimisessa.

Tähänastinen toiminta

ETER-ohjelman puitteissa tehdyn tiedonkeruun ensimmäiset tulokset ovat Eurooppalaisen korkeakoulurekisterin verkkosivustolla.