Sisältö

Eurooppalainen korkeakoulurekisteri (ETER) on tietokanta, jossa on tietoa Euroopan korkeakouluista.

Rekisterissä on yksityiskohtaiset tiedot 2 465 korkeakoulusta, joissa opiskelee yli 17 miljoonaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritason opiskelijaa. Tietoja on saatu 32 maasta. Tietokannassa kerrotaan oppilaitoksen koko, oppiaineet, tutkinnot, opiskelijoiden ja henkilökunnan määrä ja sukupuolijakauma sekä annetaan tietoa oppilaitoksen tutkimuksesta, rahoituksesta ja ulkomaisista opiskelijoista ja henkilökunnan jäsenistä.

Rekisterissä käytetään kansallisilta tilastoviranomaisilta saatavia tietoja. Se täydentää erilaisia korkeakoulujen vertailujärjestelmiä (esim. U-Multirank) ja korkeakoulutilastoja (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

Tarkoitus

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ministerit ovat sitoutuneet tekemään korkeakoulujärjestelmistä selkeitä niin kansalaisille, opiskelijoille kuin työnantajillekin. Tämän vuoksi EU-maat tukevat avoimuutta lisäävien tiedonkeruumenetelmien kehittämistä.

Eurooppalainen korkeakoulurekisteri on luotu tähän tarkoitukseen, sillä sen avulla voi saada uutta vertailukelpoista perustietoa korkeakouluista. Korkeakoulut voivat sen avulla verrata itseään muihin korkeakouluihin ja löytää esimerkiksi sopivia tutkimus- ja koulutusyhteistyökumppaneita tai mahdollisia uusia erikoistumisalueita. Päättäjät voivat hyödyntää rekisteriä korkeakoulujärjestelmän hallinnoinnissa.

Käyttö

ETER-tietokantaan voi tutustua Eurooppalaisen korkeakoulurekisterin verkkosivustolla. Uusi käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, joka otettiin käyttöön kesäkuussa 2016, helpottaa tietojen saantia.