Mis see on?

Euroopa kõrghariduse register on Euroopas asuvate kõrgkoolide andmebaas, millega on hetkel hõlmatud 36 riiki ja 2673 kõrgkooli. 29 riiki on esitanud täielikud andmed 2250 kõrgkooli kohta. Euroopa kõrghariduse registris esitatakse võrreldav teave erinevate rubriikide all, näiteks töötajate ja üliõpilaste arv, hõlmatud teemavaldkonnad, teadustegevus ja kulud.

Miks seda tehakse?

Euroopa kõrgharidusruumi kuuluvate riikide ministrid võtsid endale kohustuse muuta kõrgharidussüsteemid üldsuse ning eelkõige üliõpilaste ja tööandjate jaoks paremini arusaadavaks, toetades eelkõige läbipaistvuse tagamise vahendite tõhustamist empiiriliste tõendite kogumiseks. Euroopa kõrghariduse register on selle saavutamisel peamine vahend, kuna see hõlmab kõrgkoolide kohta suuremal hulgal võrreldavaid alusandmeid. See on samuti kasulik kõrgkoolidele, et nad saaksid võrrelda oma profiile teiste kõrgkoolidega (et leida näiteks teadus- või hariduspartnereid või võimalusi spetsialiseerumiseks), ning poliitikakujundajatele, kes peavad kõrgharidussüsteemi tervikuna haldama.

Mida on seni tehtud?

Esimesed tulemused Euroopa kõrghariduse registri kohta on avaldatud Euroopa kõrghariduse registri veebisaidil.