Mis see on?

Euroopa kõrghariduse register on Euroopas asuvate kõrgkoolide andmebaas.

Register sisaldab põhjalikke andmeid 2465 kõrgkooli kohta, kus bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes õpib kokku üle 17 miljoni üliõpilase. Registrist saate teavet 32 Euroopa riigi ülikoolide suuruse ning üliõpilaste ja töötajate arvu ja soo, samuti teadusuuringute, rahvusvaheliste üliõpilaste ja töötajate ning rahastamise kohta.

Riiklikelt statistikaametitelt saadud teabe abil täiendab Euroopa kõrghariduse register muid ülikoolide tulemuslikkust käsitlevaid allikaid, nagu U-Multirank ning UNESCO statistikainstituudi, OECD ja Eurostati kõrgharidusstatistika.

Miks on see vajalik?

Euroopa kõrgharidusruumi kuuluvate riikide ministrid võtsid endale kohustuse muuta kõrgharidussüsteemid üldsuse ning eelkõige üliõpilaste ja tööandjate jaoks arusaadavamaks. Selleks otsustati eelkõige toetada läbipaistvuse vahendite täiustamist, et koguda empiirilisi tõendeid.

Seda aitab väga hästi saavutada just Euroopa kõrghariduse register, kuna see sisaldab väga mitmesuguseid kõrgkoolide võrdlemiseks kasutatavaid alusandmeid. Register on kasulik ka kõrgkoolidele, andes võimaluse võrrelda ennast teiste kõrgkoolidega (et leida näiteks teadus- või hariduspartnereid või spetsialiseerumisvõimalus), ning poliitikakujundajatele, kes peavad haldama kõrgharidussüsteemi tervikuna.

Mida on seni tehtud?

Esimesed tulemused Euroopa kõrghariduse registri toimimise kohta on avaldatud registri veebisaidil. Alates 20. juunist 2016 on uus kasutajasõbralik liides teinud juurdepääsu andmetele veelgi lihtsamaks.