Hvad går det ud på?

Det europæiske register for videregående uddannelser (ETER) er en database over videregående uddannelsesinstitutioner i Europa, som i øjeblikket rummer 36 lande og 2 673 institutioner, hvoraf 29 lande har indført et fuldt datasæt for 2 250 institutioner. ETER indeholder sammenlignelige oplysninger under overskrifter såsom antallet af ansatte og studerende, fagområder, forskningsaktiviteter og udgifter.

Hvorfor er det nødvendigt?

Ministre med ansvar for det europæiske område for videregående uddannelser har forpligtet sig til at gøre de videregående uddannelsessystemer lettere at forstå for borgerne og særligt for studerende og arbejdsgivere, især ved at støtte forbedringen af åbenhedsværktøjer til indsamling af empirisk dokumentation. Det europæiske register for videregående uddannelser (ETER) er et primært værktøj i denne forbindelse, da det giver adgang til en bred vifte af sammenlignelige basisoplysninger om videregående uddannelsesinstitutioner. Det vil også være nyttigt for de videregående uddannelsesinstitutioner til at sammenligne deres profil med andre (f.eks. for at finde forsknings- eller uddannelsespartnere eller for at udse sig muligheder for specialisering) og for beslutningstagere, som skal forvalte de videregående uddannelsessystemer overordnet set.

Hvad er der blevet gjort?

De først resultater kan findes på ETER's website.