Hvad går det ud på?

Det europæiske register for videregående uddannelser (ETER) er en database over videregående uddannelsesinstitutioner i Europa.

I ETER kan du finde detaljerede data om 2 465 videregående uddannelsesinstitutioner med over 17 millioner studerende på bachelor-, master- eller ph.d.-niveau. Databasen dækker 32 lande i Europa og indeholder oplysninger om universiteternes størrelse, antallet af studerende og ansatte, kønsfordeling, emneområder og uddannelsesniveauer samt oplysninger om forskning, internationale studerende og ansatte og finansiering.

ETER henter oplysninger fra de nationale statistikmyndigheder og supplerer andre datakilder om universiteters resultater, f.eks. U-Multirank, og statistikker om videregående uddannelse (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

Hvorfor er det nødvendigt?

Ministre med ansvar for videregående uddannelser i Europa har forpligtet sig til at gøre de videregående uddannelsessystemer lettere at forstå for borgerne og særligt for studerende og arbejdsgivere, især ved at støtte forbedringen af åbenhedsværktøjer til indsamling af empirisk dokumentation.

Det europæiske register for videregående uddannelser er et meget vigtigt værktøj i denne forbindelse, da det giver adgang til en bred vifte af sammenlignelige basisoplysninger om videregående uddannelsesinstitutioner. Det vil også være nyttigt for de videregående uddannelsesinstitutioner til at sammenligne deres profil med andre (f.eks. for at finde forsknings- eller uddannelsespartnere eller for at udse sig muligheder for specialisering) og for beslutningstagere, som skal forvalte de videregående uddannelsessystemer overordnet set.

Hvad er der blevet gjort?

De først resultater kan findes på ETER's website. Siden den 20. juni 2016 har en ny, brugervenlig grænseflade gjort det lettere at få adgang til dataene.