O co se jedná?

Evropský registr terciárního vzdělávání (ETER) je databáze institucí vysokoškolského vzdělávání – v současné době je do ní zapsáno 2 673 vysokých škol z 36 zemí, přičemž 29 z nich poskytlo kompletní soubor údajů o celkem 2 250 vysokoškolských institucích. Databáze ETER uvádí srovnatelné informace o univerzitách v několika kategoriích, jako je počet jejich pracovníků a studentů, nabízené obory, výzkumná činnost, výdaje apod.

K čemu databáze slouží?

Ministři zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání se zavázali k tomu, že přiblíží fungování evropských systémů vysokoškolského vzdělávání veřejnosti, zejména studentům a zaměstnavatelům. Toho chtějí dosáhnout zvláště podporou modernizace nástrojů k získávání empirických důkazů. Jedním z těchto nástrojů je právě Evropský registr terciárního vzdělávání (ETER). Poskytuje totiž široké spektrum srovnatelných základních informací o vysokých školách. Využívat ho budou moci i samotné vysoké školy ke srovnání vlastního profilu s s ostatními (např. k identifikaci partnerů v oblasti výzkumu nebo vzdělávání nebo k zjištění příležitostí ke specializaci) a také tvůrci politik, kteří mají na starost správu vysokoškolského vzdělávacího systému jako celku.

Čeho bylo dosaženo?

První posouzení dosavadního fungování databáze je nyní k dispozici na stránkách ETER.