O co se jedná?

Evropský registr terciárního vzdělávání (ETER) je databáze institucí vysokoškolského vzdělávání.

Registr ETER uvádí podrobné údaje o 2 465 vysokoškolských institucí, na které na čas přichází studovat více než 17 milionů studentů na bakalářské, magisterské a doktorandské úrovni. Registr se vztahuje na 32 evropských zemí. Obsažené údaje zahrnují velikost, počet a pohlaví univerzitních studentů a pracovníků, oblast jejich působení a jejich titul, jakož i informace o výzkumu, mezinárodních studentech a zaměstnancích, a o financování.

Registr ETER používá informace z vnitrostátních statistických úřadů, takže doplňuje další údaje o výkonnosti univerzit, obsažené v nástroji U-Multirank, a o kvalitě vysokoškolského vzdělávání (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

K čemu databáze slouží?

Ministři zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání se zavázali k tomu, že přiblíží fungování evropských systémů vysokoškolského vzdělávání veřejnosti, zejména studentům a zaměstnavatelům. Toho chtějí dosáhnout zvláště podporou modernizace nástrojů k získávání empirických důkazů.

Jedním z těchto nástrojů je právě Evropský registr terciárního vzdělávání. Poskytuje totiž široké spektrum srovnatelných základních informací o vysokých školách. Využívat ho budou moci i samotné vysoké školy ke srovnání vlastního profilu s ostatními (např. k identifikaci partnerů v oblasti výzkumu nebo vzdělávání nebo k zjištění příležitostí ke specializaci) a také tvůrci politik, kteří mají na starost správu vysokoškolského vzdělávacího systému jako celku.

Čeho bylo dosaženo?

První posouzení dosavadního fungování databáze je nyní na stránkách ETER k dispozici. Od 20. června 2016 je přístup k údajům usnadněn díky novému uživatelsky přívětivému rozhraní.