Vad är det?

ECTS-systemet gör det lättare för studerande att flytta mellan olika länder, eftersom man kan ta med sig sina poäng från olika universitet och tillgodoräkna sig dem i sin examen.

Systemet bidrar till ett mer studentorienterat lärande. Det är ett viktigt verktyg för Bolognaprocessen som ska göra ländernas utbildningar mer jämförbara och enhetliga.

Det blir också lättare att planera, genomföra och utvärdera utbildningar och göra dem mer överskådliga.

Vad går det ut på?

Ländernas olika utbildningssystem kan göra det svårt att erkänna utländska examina eller studiemeriter. Med ett tydligare poängsystem blir det därför lättare att erkänna studier i olika länder.

Med ECTS kan man också lägga samman poäng från olika typer av lärande, t.ex. högskolestudier och lärande på arbetsplatsen, antingen i ett program eller i ett längre perspektiv.

Hur går det till?

ECTS-poängen beskriver studiernas omfattning och lärandemål, det vill säga vad studenterna förväntas veta, förstå och kunna göra efter en viss utbildning. Ett års studier eller arbete på heltid ger 60 poäng.

En examen på grundnivå (kandidatexamen) är i regel 180 eller 240 poäng och en masterexamen 90 eller 120 poäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå. En yrkesexamen kan omfatta över 300 poäng. Användningen av ECTS på forskarnivå varierar.

ECTS används av de flesta länder i det europeiska området för högre utbildning och även i andra länder. ECTS-handledningen pdf beskriver systemet och hur det ska användas. Det används också för

  • kurskataloger
  • studieavtal
  • utdrag från betygsregister.

ECTS bidrar dessutom till att förtydliga andra dokument, till exempel examensbilagan.

Läs mer