Za kaj gre

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk omogoča lažjo mobilnost študentov med različnimi državami. Kreditne točke, ki upoštevajo učne dosežke in težo programa, se prenesejo z ene univerze na drugo ter dodajo posameznemu študijskemu programu ali programu usposabljanja.

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk se osredotoča na študenta in je osrednje orodje bolonjskega procesa, ki si prizadeva za večjo usklajenost nacionalnih sistemov.

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk tudi pomaga pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju študijskih programov ter povečanju njihove preglednosti.

Zakaj je potreben

Razlike med nacionalnimi sistemi lahko povzročijo težave s priznavanjem šolske izobrazbe in študijskih obdobij v tujini. Večja preglednost študija poenostavlja priznavanje študijskih obdobij v drugih državah.

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk omogoča združevanje različnih vrst učenja, denimo univerzitetnega študija in učenja na delovnem mestu v okviru istega študijskega programa ali vseživljenjskega učenja.

Kako deluje

Kreditne točke predstavljajo težo programa in opredeljujejo učne dosežke (kar posameznik zna, razume in lahko naredi) določenega programa. 60 točk zajema eno leto študija ali dela. V običajnem študijskem letu se 60 točk običajno razdeli na več manjših sestavnih delov.

Za diplomo na prvi stopnji je ponavadi potrebnih 180 ali 240 kreditnih točk, na drugi stopnji (magisterij) pa 90 ali 120 kreditnih točk, pri čemer je treba pridobiti najmanj 60 kreditnih točk na drugi stopnji. Uporaba sistema kreditnih točk na tretji stopnji (doktorat) je različna.

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk je sprejela večina držav v evropskem visokošolskem prostoru ter se vedno bolj uporablja tudi drugod. Priročnik ECTS pdf predstavi sistem kreditnih točk in njegovo uporabo. Sistem kreditnih točk se tudi uporablja v drugih dokumentih, ki omogočajo organizacijo študentove učne mobilnosti, vključno z naslednjimi:

Sistem kreditnih točk tudi omogoča, da so drugi dokumenti, denimo Priloga k diplomi, jasnejši in lažji za uporabo v različnih državah.

Več informacij