O čo ide?

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) je nástrojom, ktorý pomáha pri tvorbe, opise a poskytovaní študijných programov a udeľovaní vysokoškolských kvalifikácií. Používanie systému ECTS v spojení s kvalifikačnými rámcami zameranými na výsledky zvyšuje transparentnosť študijných programov a kvalifikácií a uľahčuje uznávanie kvalifikácií.

Prečo je to potrebné?

Zabezpečením porovnateľnosti vysokoškolského vzdelávania v celej Európe systém ECTS zvyšuje transparentnosť vysokoškolskej výučby a učenia sa a uľahčuje uznávanie štúdia. Pomáha vytvárať učebné osnovy, zabezpečovať kvalitu a umožňuje prenos študijných skúseností medzi rôznymi inštitúciami. Zároveň zvyšuje mobilitu študentov a prináša pružnejšie spôsoby získania titulu.

Systém ECTS je úzko spojený s modernizáciou vysokoškolského vzdelávania v Európe. Je najmä ústredným nástrojom bolonského procesu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ktorého cieľom je väčší súlad medzi vnútroštátnymi systémami.

Ako to funguje?

Zúčastnené inštitúcie uverejnia zoznamy predmetov na internete vrátane podrobných opisov študijných programov, modulov, študijného poriadku a služieb študentom.

Opisy predmetov obsahujú výsledky vzdelávania (t. j. aké poznatky, znalosti a schopnosti by študenti mali mať) a zaťaženie (t. j. aký čas študenti zvyčajne potrebujú na dosiahnutie týchto výsledkov). Každý výsledok vzdelávania je vyjadrený počtom kreditov, pričom zaťaženie jedného študenta sa pohybuje od 1 500 do 1 800 hodín za akademický rok. Jeden kredit vo všeobecnosti zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.

Súbor dokumentov, ktoré pomáhajú pri prenose a zhromažďovaní kreditov:

Ďalšie informácie