Despre ce este vorba

ECTS este un sistem de credite conceput pentru a-i ajuta pe studenți să se mute mai ușor dintr-o țară în alta. Deoarece se bazează pe rezultatele obținute la învățătură și pe volumul muncii depuse în cadrul unui curs, studentul își poate transfera creditele ECTS de la o universitate la alta. Ele sunt adunate și luate în calcul în cadrul programului de studii sau de formare al persoanei respective.

Prin acest sistem, procesul de învățare devine mai axat pe student. El reprezintă un instrument esențial în cadrul procesului Bologna, care urmărește o mai mare compatibilitate între sistemele naționale.

ECTS ajută și la planificarea, punerea în practică și evaluarea programelor de studiu și le conferă o transparență mai mare.

Motivație

Din cauza diferențelor dintre sistemele naționale, pot apărea probleme legate de recunoașterea de către alte țări a calificărilor profesionale și a perioadelor de studiu. O mai mare transparență în ceea ce privește rezultatele învățării simplifică recunoașterea studiilor urmate în alte țări.

ECTS face posibilă, de asemenea, fuzionarea diferitelor tipuri de învățare, cum ar fi cursurile universitare și învățarea la locul de muncă, în cadrul aceluiași program de studii sau în contextul învățării pe tot parcursul vieții.

Cum funcționează

Creditele ECTS reprezintă volumul de muncă și rezultatele definite ale unui curs sau program (ce știe studentul, ce înțelege și ce este capabil să facă). Un an universitar sau un an de lucru reprezintă 60 de credite. În cazul unui an universitar standard, cele 60 de credite vor fi împărțite în mai multe componente.

„Primul ciclu” de studiu (studiile de licență) constă din 180 sau 240 de credite iar studiile de master („ciclul doi”), din 90 sau 120 de credite, cu cel puțin 60 de credite la nivelul ciclului doi. Utilizarea sistemului ECTS în „ciclul trei" (sau nivelul de doctorat) variază.

Acest sistem a fost adoptat de majoritatea țărilor din Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) și se utilizează din ce în ce mai mult și în afara acestuia. Ghidul de utilizare ECTS pdf descrie sistemul de credite ECTS și cum se utilizează acesta. ECTS este, de asemenea, utilizat în alte documente care contribuie la organizarea mobilității studenților în scop educațional, inclusiv:

ECTS ajută și la clarificarea altor documente și facilitează utilizarea acestora. Un exemplu de astfel de document este suplimentul la diplomă.

Informații suplimentare