Informacje ogólne

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) służy do opracowywania, opisywania i realizacji programów studiów oraz uznawania kwalifikacji w szkolnictwie wyższym. Dzięki wykorzystaniu systemu ECTS w połączeniu z ramami kwalifikacji opartymi na efektach uczenia się programy studiów są bardziej przejrzyste, a uznawanie kwalifikacji jest prostsze.

Dlaczego jest to potrzebne?

System sprawia, że można łatwiej porównywać systemy edukacyjne w całej Europie, że proces nauczania i uczenia się na uczelniach wyższych jest bardziej przejrzysty, a uznawanie wszystkich rodzajów studiów jest łatwiejsze. ECTS pomaga w opracowywaniu programów studiów i kontroli jakości. Ułatwia też przepływ wiedzy oraz studentów między różnymi instytucjami i urozmaica sam proces nauki.

System jest silnie powiązany z modernizacją szkolnictwa wyższego w Europie. Przede wszystkim stanowi on podstawowe narzędzie wykorzystywane w procesie bolońskim български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , którego celem jest zwiększenie kompatybilności systemów krajowych.

Jak to działa?

Instytucje stosujące ECTS publikują w internecie katalogi prowadzonych kursów, łącznie ze szczegółowymi opisami programów studiów, modułów, regulaminów studiów oraz usług dla studentów.

Opisy zajęć zawierają informacje o tzw. efektach uczenia się (czyli o wiedzy, kompetencjach i kwalifikacjach zdobytych podczas zajęć) oraz wymiarze godzin (czyli o liczbie godzin, jaka jest z reguły potrzebna studentom do osiągnięcia tych efektów). Wszystkie wyniki uczenia się są wyrażone w punktach: podczas roku akademickiego student odbywa od 1500 do 1800 godzin zajęć, a jeden punkt odpowiada z reguły 25-30 godzinom zajęć.

Działanie systemu transferu i akumulacji punktów wyjaśniają:

Więcej informacji