Wat is het?

Het ECTS is een Europees studiepuntensysteem dat het studenten makkelijker maakt om in verschillende landen te studeren. Omdat het aantal ECTS-studiepunten gebaseerd is op de leerresultaten en de studiebelasting van een vak, kunnen studenten ECTS-studiepunten van een andere universiteit optellen bij die van hun eigen opleiding.

Dankzij het ECTS krijgt de student meer flexibiliteit bij zijn studie. Het is ook een belangrijk instrument voor het Bolognaproces, dat de nationale onderwijsstelsels beter op elkaar moet laten aansluiten.

Daarnaast helpt het ECTS bij het plannen, uitvoeren en evalueren van studieprogramma’s, en wordt het makkelijker deze met elkaar te vergelijken.

Waarom is dat nodig?

De verschillen tussen nationale stelsels kunnen leiden tot problemen met de erkenning van diploma’s en studievakken die een student in het buitenland heeft gehaald. Als de vergelijkbaarheid van leerresultaten verbetert, wordt ook de erkenning van diploma's uit andere landen eenvoudiger.

Het ECTS maakt het ook mogelijk verschillende vormen van leren, bijvoorbeeld studeren aan de universiteit en werkplekleren, te combineren binnen hetzelfde studieprogramma of in het kader van "een leven lang leren".

Hoe werkt het?

ECTS-studiepunten vertegenwoordigen de studiebelasting en de gedefinieerde leerresultaten (wat iemand daarna weet, begrijpt en kan doen) van een bepaald studievak of studieprogramma. Elk studiejaar (of stagejaar) staat voor 60 studiepunten. Doorgaans worden deze 60 studiepunten opgesplitst in diverse kleinere onderdelen.

Voor een "eerste cyclus"-opleiding (bachelordiploma) heb je 180 of 240 studiepunten nodig. Voor een typische "tweede cyclus" -opleiding (of masterdiploma) is dat 90 of 120 studiepunten, waarvan minstens 60 op tweede cyclus-niveau. Het gebruik van het ECTS in de "derde cyclus" (op doctoraats- of Ph.D.-niveau) varieert.

De meeste landen van de Europese ruimte voor hoger onderwijs hebben het systeem omarmd en ook elders vindt het steeds meer ingang. In de ECTS-gids pdf wordt uitgelegd wat het systeem inhoudt en hoe het moet worden gebruikt. In andere documenten die studenten helpen een studieperiode in het buitenland te plannen, wordt vaak naar het ECTS verwezen:

  • de cursuscatalogus
  • de leerovereenkomst
  • het officiële overzicht van studieresultaten (transcript of records)

Het ECTS maakt bovendien andere documenten, zoals het diplomasupplement duidelijker en makkelijker toepasbaar in verschillende landen.

Meer informatie