Bendroji informacija

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) yra priemonė, padedanti rengti, aprašyti ir vykdyti studijų programas bei suteikti aukštojo mokslo kvalifikacijas. Naudojant ECTS, taip pat rezultatais grindžiamas kvalifikacijų sistemas, užtikrinamas didesnis studijų programų ir kvalifikacijų skaidrumas ir sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti kvalifikacijas.

Kodėl reikia tokios sistemos?

Ši sistema suteikia galimybę lyginti studijas visos Europos aukštojo mokslo įstaigose, tad dėl jos didėja mokymo ir mokymosi aukštojo mokslo įstaigose skaidrumas ir yra lengviau pripažinti visas studijas. Dėl to lengviau rengti mokymo programas ir užtikrinti kokybę, įstaigoms lengviau dalytis patirtimi, daugiau studentų vyksta studijuoti į užsienį ir įgyja mokslo laipsnius įvairesniais būdais.

ECTS yra glaudžiai susijusi su Europos aukštojo mokslo modernizavimu. Tai viena iš pagrindinių Bolonijos proceso български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , kuriuo siekiama, kad nacionalinės sistemos būtų labiau suderinamos, priemonių.

Kaip ji veikia?

Dalyvaujančios mokymo įstaigos internete paskelbia kursų katalogus ir išsamius studijų programų, modulių ir studentams teikiamų paslaugų aprašus bei universitetų įstatus.

Kursų aprašuose nurodomi mokymosi rezultatai (t. y. ką kursą išėję studentai turėtų žinoti, suprasti ir mokėti daryti) ir darbo krūvis (t. y. laikas, kurio studentams paprastai reikia, kad pasiektų šiuos rezultatus). Visi mokymosi rezultatai išreikšti kreditais, studentų darbo krūvis – nuo 1 500 iki 1 800 valandų per akademinius metus, o vienas kreditas paprastai atitinka 25–30 darbo valandų.

Perkelti ir kaupti kreditus padeda šie dokumentai:

Išsamesnė informacija