Mis see on?

ECTS on Euroopa ainepunktisüsteem, mille eesmärk on muuta eri riikide vahel liikumine üliõpilaste jaoks lihtsamaks. Kuna ainepunktid põhinevad konkreetse kursuse õpitulemustel ja -koormusel, võib üliõpilane oma punktid ühest ülikoolist teise üle kanda. Need liidetakse tema kraadiõppe või koolitusprogrammi raames juba varem saadud ainepunktidele.

ECTS aitab muuta õppimist üliõpilaskesksemaks. See on ka oluline vahend Bologna protsessis, mille eesmärk on liikmesriikide süsteemide parem ühildamine.

Euroopa ainepunktisüsteem on abiks ka õppeprogrammide kavandamisel, korraldamisel ja hindamisel, muutes need läbipaistvamaks.

Miks on ECTS vajalik?

Riiklike süsteemide vahelised erinevused võivad kaasa tuua teistes riikides omandatud haridustasemete ja välismaal veedetud õppeperioodide tunnustamisega seotud probleeme. Õpiväljundite suurem läbipaistvus lihtsustab teistes riikides toimunud õpingute tunnustamist.

ECTS võimaldab sama õppeprogrammi või elukestva õppe raames ühendada eri liiki õpet, näiteks ülikoolide pakutavat kõrgharidust ja töölõppimist.

Kuidas ECTS toimib?

ECTSi ainepunktid väljendavad konkreetse kursuse või programmi õpikoormust ja kindlaksmääratud õpitulemusi (mida konkreetne üliõpilane teab, mõistab ja mida ta on võimeline tegema). Kogu aasta õpingud või töö võrdub 60 ainepunktiga. Standardõppeaasta 60 ainepunkti jaotatakse tavaliselt mitmeks väiksemaks osaks.

Tüüpiline esimese õppetsükli (või bakalaureuseõppe) kraad koosneb 180 või 240 ainepunktist, teise õppetsükli (või magistriõppe) kraad aga 90 või 120 ainepunktist, millest vähemalt 60 omandatakse teise õppetsükli tasandil. Euroopa ainepunktisüsteemi kasutamine kolmandas õppetsüklis (ehk doktoriõppes) on riigiti erinev.

ECTS on kasutusel enamikus Euroopa kõrgharidusruumi kuuluvates riikides ning üha enam ka mujal. ECTSi kasutusjuhendis pdf kirjeldatakse ECTSi ja selle toimimist. Euroopa ainepunktisüsteem on aluseks ka muudele dokumentidele, mille abil korraldatakse üliõpilaste õpirännet, sealhulgas:

  • kursuse kataloogile,
  • õppelepingule,
  • õpitulemusi kinnitavale tõendile.

Samuti aitab ECTS muuta muid dokumente, näiteks akadeemilist õiendit, selgemaks ja eri riikides hõlpsamini kasutatavaks.

Lisateave