Vad går det ut på?
 

Bilagan till ett examensbevis beskriver studentens högskoleutbildning (typ av studier, nivå och innehåll) och utbildningens plats i det nationella utbildningssystemet. Den följer standarder som godkänts av EU-kommissionen, Europarådet och Unesco. Bilagan är också ett av Europassdokumenten.

Bilagan underlättar erkännandet av en examen, men är ingen garanti för det. Bilagan är ingen meritförteckning utan bara ett komplement till examensbeviset.

Den innehåller följande information:

Studerande i alla länder som deltar i Bolognaprocessen ska automatiskt få examensbilagan, utfärdad på ett stort europeiskt språk. Det kostar inget.

Vilka är fördelarna?

För studenterna:

  • Ett utbildningsbevis som är lättare att förstå och jämföra utomlands
  • En exakt beskrivning av deras studier och kunskaper
  • Lättare att söka jobb eller studera vidare utomlands


För högskolorna:

  • Tydligare examensbevis – tack vare enklare erkännande av akademiska och yrkesmässiga meriter
  • Fortsatt självständighet för länder och högskolor inom gemensamma europeiska ramar
  • Bättre bedömningar av utbildningsbevis som kan förstås i andra utbildningssammanhang
  • Bättre reklam för institutionen utomlands
  • Bättre jobbutsikter för deras studenter, både hemma och utomlands
  • Tidsbesparingar – eftersom institutionerna får svar på många av sina frågor om utbildningarnas innehåll och överförbarhet

 

Läs mer