Za kaj gre

Priloga k diplomi je dokument, ki je priložen visokošolski diplomi in vsebuje standardiziran opis vrste, stopnje, vsebine in uporabnosti/strokovnega statusa študija, ki ga je dokončal imetnik diplome. Pripravi jo visokošolska ustanova na podlagi standardov, o katerih so se dogovorili Evropska komisija, Svet Evrope in UNESCO. Priloga k diplomi je del evropske mape kompetenc Europass.

Priloga je mišljena kot pripomoček za lažjo (ne pa tudi zagotovljeno) priznavanje diplome – ni ne življenjepis ne nadomestek za izvirno kvalifikacijo.

Vsebuje osem razdelkov z naslednjimi informacijami:

V vseh državah, ki so vključene v bolonjski proces, imajo diplomanti pravico, da jim prilogo k diplomi izdajo samodejno, brezplačno in v enem od glavnih evropskih jezikov.

Prednosti

Za študente:

  • lažje razumevanje in primerjava kvalifikacije v tujini
  • natančen opis njihovih študijskih obveznosti in usvojenih kompetenc
  • več možnosti za zaposlitev ali nadaljnji študij v tujini


Za visokošolske ustanove:

  • preglednejše kvalifikacije (omogočajo lažje akademsko in strokovno priznavanje)
  • ohranitev nacionalne/institucionalne avtonomije v skupnem evropskem okviru
  • informacije o kvalifikacijah, ki jih je mogoče razumeti v tujem izobraževalnem okolju
  • večja prepoznavnost ustanove v tujini
  • boljše možnosti zaposlitve za njihove diplomante doma in v tujini
  • prihranek časa – priloga ponuja odgovore na številna vprašanja, ki jih navadno zastavljajo ustanovam glede vsebine in prenosljivosti kvalifikacij

 

Več informacij