O čo ide?

Dodatok k diplomu je dokument pripojený k diplomu vysokoškolského vzdelania, v ktorom sa štandardizovaným spôsobom uvádza druh, stupeň, kontext, obsah a status štúdia absolvovaného jeho držiteľom. Vydávajú ho inštitúcie vysokoškolského vzdelávania podľa noriem schválených Európskou komisiou, Radou Európy a organizáciou UNESCO. Dodatok k diplomu je takisto súčasťou nástrojov rámca transparentnosti Europass.

Dodatok má pomôcť pri uznaní diplomu (ale nie ho garantovať) – nie je to životopis a ani nenahrádza pôvodnú kvalifikáciu.

Má týchto osem informačných častí:

Absolventi vo všetkých krajinách, ktoré sú zapojené do bolonského procesu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , majú automaticky právo na dodatok k diplomu vystavený bezplatne a v jednom z hlavných európskych jazykov.

Aké sú výhody dodatku?

Pre študentov:

  • kvalifikácia, ktorá je zrozumiteľnejšia a ľahko porovnateľná v zahraničí,
  • presný opis ich akademickej kariéry a znalostí nadobudnutých počas štúdia,
  • ľahší prístup k pracovným príležitostiam alebo ďalšiemu štúdiu v zahraničí.


Pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania:

  • transparentnejšie kvalifikácie (vďaka ľahšiemu akademickému a odbornému uznaniu),
  • zachovanie vnútroštátnej/inštitucionálnej autonómie v rámci spoločného rámca akceptovaného v celej Európe,
  • informované posúdenie o kvalifikácii, ktoré je zrozumiteľné v iných vzdelávacích kontextoch,
  • väčšia viditeľnosť inštitúcie v zahraničí,
  • lepšie vyhliadky absolventov na pracovnom trhu doma a v zahraničí,
  • úspora času – inštitúcia nemusí odpovedať na otázky o obsahu a prenosnosti kvalifikácie, ktoré sú jej často kladené.

Ďalšie informácie