Despre ce este vorba

Suplimentul la Diplomă este un document care însoțește o diplomă de învățământ superior, oferă o descriere standardizată a naturii, nivelului, contextului, conținutului și stadiului studiilor absolvite de titular. Este emis de către instituțiile de învățământ superior în conformitate cu standardele stabilite de Comisia Europeană, Consiliul Europei și UNESCO. Suplimentul la Diplomă face parte, de asemenea, din instrumentele de transparență ale cadrului Europass.

Suplimentul este conceput ca un instrument care ajută la (dar nu garantează) recunoașterea diplomei. Nu este un CV sau un substitut pentru calificarea originală.

Cuprinde următoarele opt secțiuni de informații:

Absolvenții din toate țările participante la procesul Bologna au dreptul de a primi Suplimentul la Diplomă automat, gratuit și într-una din limbile de largă circulație europeană.

Avantaje

Pentru studenți:

  • o calificare mai lizibilă și mai ușor de comparat în străinătate
  • o descriere exactă a parcursului lor universitar și a competențelor dobândite pe parcursul studiilor
  • acces mai ușor la oportunități de muncă sau de studii în străinătate.


Pentru instituțiile de învățământ superior:

  • calificări mai transparente (datorită facilitării recunoașterii academice și profesionale)
  • menținerea autonomiei naționale/instituționale într-un cadru comun acceptat în toată Europa
  • deicizii în cunoștință de cauză privind calificările, care pot fi înțelese în alte contexte educaționale
  • o mai mare vizibilitate a instituției în străinătate
  • perspective mai bune de angajare pentru absolvenții lor, atât în țara de origine, cât și în străinătate
  • economie de timp, datorită faptului că răspunde la multe dintre întrebările frecvente ale instituțiilor cu privire la conținutul și la transferabilitatea calificărilor lor.

 

Informații suplimentare