Waar gaat het om?

Het diplomasupplement (DS) is een bijlage bij een hogeronderwijsdiploma met een gestandaardiseerde beschrijving van aard, niveau, context, inhoud en status van de voltooide studies. Dit supplement wordt opgesteld door instellingen voor hoger onderwijs in overeenstemming met de normen die zijn overeengekomen door de Europese Commissie, de Raad van Europa en Unesco. Het is ook een van de Europass-documenten.

Het diplomasupplement kan helpen bij de erkenning van uw kwalificaties, maar het is geen garantie daarvoor. Het is geen cv en vervangt ook niet het diploma zelf.

Het bevat de volgende gegevens:

 • houder van de kwalificatie
 • aard van de kwalificatie
 • niveau en functie van de kwalificatie
 • inhoud en bereikte resultaten
 • certificering van het supplement
 • informatie over het hogeronderwijsstelsel in het betrokken land, verstrekt door de nationale informatiecentra voor academische erkenning (NARIC)
 • aanvullende informatie

Wie afstudeert in een land dat deelneemt aan het Bolognaproces, ontvangt het diplomasupplement automatisch en gratis. Het wordt opgesteld in een van de grote Europese talen.

Wat zijn de voordelen?

Voor studenten:

 • kwalificaties worden begrijpelijker en gemakkelijker vergelijkbaar in het buitenland
 • een precieze beschrijving van hun academische loopbaan en de vaardigheden die zij tijdens hun studie hebben opgedaan
 • betere toegang tot werk of studies in het buitenland


Voor instellingen voor hoger onderwijs:

 • duidelijkere kwalificaties dankzij vlottere erkenning in de academische wereld en het beroepsleven
 • de nationale/institutionele autonomie blijft gehandhaafd binnen een gemeenschappelijk kader, aanvaard in heel Europa
 • goed ge├»nformeerde beslissingen over kwalificaties die begrijpelijk zijn in andere onderwijscontexten
 • meer uitstraling in het buitenland
 • betere beroepsvooruitzichten voor hun studenten, zowel in eigen land als in het buitenland
 • tijdsbesparing door het beantwoorden van veel vragen van instellingen over inhoud en overdraagbaarheid van kwalificaties

 

Verder lezen