Kas tas ir

Diploma pielikums ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības diplomam. Tajā ir standartizēti aprakstīts, kādas studijas students ir pabeidzis (studiju veids, līmenis, saturs) un kā tās iekļaujas valsts izglītības sistēmā. To sagatavo augstākās izglītības iestādes pēc Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un UNESCO izveidota parauga. Diploma pielikums ir arī viens no Europass dokumentiem.

Pielikums atvieglo diplomā apliecinātās kvalifikācijas atzīšanu, bet to negarantē un arī neaizstāj pašu diplomu. Tas nav CV.

Tam ir astoņas sadaļas, kas satur šādu informāciju:

 • kvalifikācijas ieguvējs;
 • kvalifikācija;
 • kvalifikācijas līmenis un funkcija;
 • studiju saturs un rezultāti;
 • pielikuma apstiprinājums;
 • ziņas par attiecīgo augstākās izglītības sistēmu valstī (sagatavojuši valstu akadēmiskās atzīšanas informācijas centri (NARIC));
 • cita būtiska papildinformācija.

Absolventi visās valstīs, kuras piedalās Boloņas procesā, automātiski bez maksas saņem diploma pielikumu plaši lietotā Eiropas valodā.

Kādas priekšrocības tas piedāvā

Studentiem:

 • kvalifikācija, kuru ir vieglāk saprast un salīdzināt ārzemēs;
 • precīzi aprakstīta studiju laikā iegūtā akadēmiskā izglītība un prasmes;
 • vieglāk meklēt darbu vai turpināt studijas ārzemēs.


Augstākās izglītības iestādēm:

 • pārredzamākas kvalifikācijas (pateicoties vieglākai akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas atzīšanai);
 • Eiropā pieņemtajā vienotajā sistēmā valstis un izglītības iestādes saglabā autonomiju;
 • labāki lēmumi par kvalifikācijām, kuras var izprast arī citos izglītības kontekstos;
 • labāka reklāma izglītības iestādei ārzemēs;
 • labākas absolventu nodarbinātības iespējas gan mājās, gan ārzemēs;
 • ietaupīts laiks, jo iestādes saņem atbildes uz daudziem jautājumiem par piešķirto kvalifikāciju un pārnesamību.

 

Uzziniet vairāk!

 • Diploma pielikuma paraugs
 • Diploma pielikuma atzinības zīme

  Diploma pielikums atzinības zīme ir goda zīme, kuru piešķir tām augstākās izglītības iestādēm, kuras visos aspektos pareizi izmanto diploma pielikumu.