Bendroji informacija

Diplomo priedėlis yra prie aukštojo mokslo diplomo pridedamas dokumentas, kuriame pateikiamas standartizuotas studijų aprašas – apibūdinamas jo turėtojo baigtų studijų pobūdis, lygmuo, aplinkybės, turinys ir statusas. Jį pagal Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO sutartus standartus parengia aukštojo mokslo įstaigos. Diplomo priedėlis priklauso ir „Europass“ skaidrumo priemonių rinkiniui.

Priedėlis yra skirtas padėti pasiekti (bet ne garantuoti) pripažinimą. Tai nėra nei gyvenimo aprašymas, nei originalaus kvalifikaciją įrodančio dokumento pakaitalas.

Diplomo priedėlio informacija suskirstyta į aštuonis skyrius:

 • diplomo savininko duomenys,
 • kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija,
 • kvalifikacijos lygmuo, jos teikiamos galimybės,
 • turinys ir pasiekti rezultatai,
 • priedėlio patvirtinimas,
 • informacija apie šalies aukštojo mokslo sistemą (ją teikia nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai (NARIC),
 • bet kokia papildoma svarbi informacija.

Bolonijos procese dalyvaujančių šalių aukštųjų mokyklų absolventai automatiškai įgyja teisę nemokamai gauti diplomo priedėlį viena iš plačiausiai vartojamų Europos kalbų.

Privalumai

Kuo diplomo priedėlis naudingas studentams?

 • Jų įgytą kvalifikaciją lengviau suprasti ir palyginti užsienyje.
 • Jame tiksliai aprašyta jų akademinė veikla ir studijuojant įgyta kompetencija.
 • Jį turint lengviau pasinaudoti galimybėmis dirbti arba toliau studijuoti užsienyje.


Kuo diplomo priedėlis naudingas aukštojo mokslo įstaigoms?

 • Daugiau skaidrumo kvalifikacijos srityje (dėl paprastesnės akademinių rezultatų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos).
 • Naudodamosi bendra visoje Europoje pripažįstama sistema šalys ir mokymo įstaigos nepraranda savo savarankiškumo.
 • Sprendimai dėl kvalifikacijos priimami turint reikiamą informaciją – kvalifikaciją galima įvertinti, nors švietimo sistemos skirtingos.
 • Apie švietimo įstaigą plačiau sužinoma užsienyje.
 • Absolventų perspektyvos rasti darbą geresnės tiek jų šalyje, tiek užsienyje.
 • Sutaupoma laiko, nes priedėlyje pateikiama daug atsakymų į mokymo įstaigoms paprastai užduodamus klausimus apie jose įgytų kvalifikacijų turinį ir perkeliamumą.

 

Išsamesnė informacija