Cad é an rud é?

Is é atá san Fhorlíonadh Dioplóma, doiciméad a ghabhann le dioplóma ardoideachais ina bhfuil cur síos caighdeánach ar chineál, leibhéal, comhthéacs agus stádas na staidéar atá críochnaithe ag an sealbhóir. Is iad na hinstitiúidí ardoideachais a chuireann ar fáil é i gcomhréir le caighdeáin a chomhaontaigh an Coimisiún Eorpach, Comhairle na hEorpa agus Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Cultúir na Náisiún Aontaithe. Lena chois sin, tá an Forlíonadh Dioplóma ina chuid de na huirlisí trédhearcachta atá faoi chuimsiú chreat Europass.

Ceapadh an forlíonadh chun cuidiú le haitheantas, ach ní chun é a ráthú – ní CV é ná ní féidir é a úsáid in ionad teastas bunaidh.

Bíonn na 8 rann eolais seo a leanas ann:

 • sealbhóir na cáilíochta
 • an cháilíocht
 • leibhéal agus feidhm na cáilíochta
 • an t-ábhar agus na torthaí a gnóthaíodh
 • deimhniúchán an fhorlíonta
 • mionsonraithe an chórais náisiúnta ardoideachais lena mbaineann (ó na Lárionaid náisiúnta faisnéise um aitheantas acadúil)
 • aon eolas breise ábhartha.

Céimithe as gach tír atá rannpháirteach i bPróiseas Bologna, tá an ceart acu an Forlíonadh Dioplóma a fháil gan choinníoll, saor in aisce agus i gceann de phríomhtheangacha na hEorpa.

Céard iad na buntáistí?

I gcás mic léinn:

 • cáilíocht ar fusa do dhaoine ar an gcoigríoch í a thuiscint agus a chur i gcomparáid le cáilíochtaí eile;
 • cur síos beacht ar a saol acadúil agus ar na hinniúlachtaí a fuair siad le linn a staidéir;
 • cur síos oibiachtúil ar ar ghnóthaigh siad agus ar a n-inniúlachtaí;
 • teacht níos fusa ar dheiseanna oibre nó staidéir ar an gcoigríoch.


I gcás institiúidí ardoideachais:

 • is trédhearcaí a bheidh cáilíochtaí (mar gheall ar aitheantas acadúil agus gairmiúil a bheith níos fusa);
 • leantar de neamhspleáchas a bheith ag institiúidí agus ag córais náisiúnta laistigh de chomhchreat a nglactar leis ar fud na hEorpa;
 • beifear in ann breith a thabhairt ar cháilíochtaí ar bhonn eolais, agus beifear in ann iad a thuiscint i gcomhthéacsanna eile oideachais;
 • is feiceálaí a bheidh an institiúid ar an gcoigríoch;
 • is fearr a bheidh deiseanna fostaíochta a gcéimithe, sa bhaile agus ar an gcoigríoch;
 • is lú am a chuirfear amú – mar beidh freagra ar chuid mhór de na ceisteanna a chuirtear go minic ar na hinstitiúidí faoi ábhar agus soghluaisteacht a gcáilíochtaí agus a mbailíocht ar an gcoigríoch.

 

Tuilleadh eolais