Kuvaus

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) kuvaa vakiomuotoisella tavalla haltijansa opintojen luonteen, tason, sisällön ja tilan. Korkea-asteen oppilaitokset antavat sen Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn sopimien standardien mukaisesti. Liite on myös osa Europass-järjestelmää.

Tutkintotodistuksen tarkoitus on auttaa tutkinnon tunnustamisessa (vaikka se ei takaa sitä). Se ei korvaa ansioluetteloa eikä alkuperäistä todistusta.

Tutkintotodistuksen liitteessä on seuraavat osiot:

Kaikissa Bolognan prosessiin osallistuvissa maissa opintonsa päättäneillä on oikeus saada liite automaattisesti, maksutta ja jollakin Euroopan pääkielistä.

Hyödyt

Opiskelijat:

  • selkeämpi ja vertailukelpoisempi todistus tutkintotasosta ja pätevyydestä ulkomaita varten
  • opintojen ja niissä saavutettujen taitojen tarkka kuvaus
  • paremmat työ- ja jatko-opiskelumahdollisuudet ulkomailla


Korkeakoulut:

  • tutkintojen parempi läpinäkyvyys (tutkintotason ja kelpoisuuden helpomman tunnustamisen ansiosta)
  • kansallisen ja institutionaalisen autonomian säilyminen yhteiseurooppalaisissa puitteissa
  • pätevyyden parempi varmistaminen muissa koulutusyhteyksissä
  • oppilaitoksen parempi näkyvyys ulkomailla
  • oppilaitoksen opiskelijoiden paremmat työllistymismahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
  • ajan säästyminen – liite vastaa valmiiksi tyypillisimpiin oppilaitoksille esitettyihin kysymyksiin tutkinnon sisällöstä ja siirrettävyydestä

 

Lisätietoja