Mis see on?

Diplomilisa on kõrgharidust tõendavale diplomile lisatav dokument, milles esitatakse diplomiomaniku läbitud õpingute laadi, taseme, konteksti, sisu ja staatuse standardne kirjeldus. Kõrgkoolid koostavad selle vastavalt Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu ja UNESCO poolt kokku lepitud standarditele. Diplomilisa on samuti osa Europassi raamistiku läbipaistvuse tagamise vahenditest.

Selle eesmärk on aidata (kuid mitte tagada) diplomit tunnustada − see ei ole elulookirjeldus ning see ei asenda ametlikku kvalifikatsiooni.

Sellel esitatakse teave kaheksa järgmise punkti kohta:

Kõigis Bologna protsessis osalevates riikides kõrgkooli lõpetanutel on õigus saada diplomilisa automaatselt, tasuta ja ühes peamistest Euroopa keelest.

Mis on selle eelised?

Üliõpilastele:

  • kvalifikatsioon, mis on välismaal hõlpsamini arusaadav ja võrreldav;
  • akadeemilise karjääri ja õpingute käigus omandatud oskuste täpne kirjeldus;
  • lihtsam juurdepääs töövõimalustele või täiendavatele õpingutele välismaal.


Kõrgharidusasutustele:

  • läbipaistvamad kvalifikatsioonid (tänu lihtsamale akadeemilisele ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamisele);
  • jätkuv riiklik/institutsionaalne autonoomia kogu Euroopas vastu võetud ühise raamistiku raames;
  • teadlik hinnang teistes haridussüsteemides välja antud kvalifikatsioonidele;
  • kõrgkooli suurem nähtavus välismaal;
  • paremad tööväljavaated kõrgkoolilõpetajatele nii koduriigis kui välismaal;
  • ajasääst – vastates paljudele kõrgkoolide sagedamini esitatavatele küsimustele nende kvalifikatsioonide sisu ja ülekantavuse kohta.

 

Lisateave