Περί τίνος πρόκειται;

Το συμπλήρωμα διπλώματος είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιέχει τυποποιημένα στοιχεία σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που έχει πραγματοποιήσει ο κάτοχός του. Χορηγείται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO. Το συμπλήρωμα διπλώματος είναι επίσης ένα από τα εργαλεία διαφάνειας του πλαισίου Europass .

Το συμπλήρωμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά (χωρίς να εγγυάται) την αναγνώριση τίτλων – δεν είναι βιογραφικό σημείωμα, ούτε υποκατάστατο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών.

Περιέχει οκτώ τμήματα πληροφοριών που αφορούν:

 • τον κάτοχο του τίτλου σπουδών
 • τον τίτλο σπουδών
 • το επίπεδο και τη λειτουργία του
 • το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν
 • την πιστοποίηση του συμπληρώματος
 • το εθνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χορήγησε τον τίτλο (βάσει των στοιχείων που παρέχουν τα εθνικά κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση πτυχίων (NARIC))
 • συμπληρωματικές πληροφορίες.

Οι πτυχιούχοι από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια έχουν το δικαίωμα να λάβουν το συμπλήρωμα διπλώματος αυτόματα και δωρεάν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα.

Ποια είναι τα οφέλη;

Για τους φοιτητές:

 • ένας τίτλος σπουδών που είναι πιο αναγνωρίσιμος και εύκολα συγκρίσιμος στο εξωτερικό
 • ακριβής περιγραφή της ακαδημαϊκής πορείας τους και των προσόντων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • ευκολότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης ή σε περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό.


Για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 • πιο διαφανείς τίτλοι σπουδών (χάρη στην ευκολότερη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση)
 • διατήρηση εθνικής/θεσμικής αυτονομίας εντός ενός κοινού πλαισίου αποδεκτού σε όλη την Ευρώπη
 • τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για τους τίτλους σπουδών που μπορούν να γίνουν κατανοητές σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια
 • μεγαλύτερη προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό
 • καλύτερες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των ιδρυμάτων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
 • εξοικονόμηση χρόνου – με την απάντηση σε πολλά από τα συνήθη ερωτήματα των ιδρυμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη δυνατότητα μεταφοράς των τίτλων σπουδών που χορηγούν.

 

Περισσότερα

 • Υπόδειγμα του συμπληρώματος διπλώματος
 • Σήματα του συμπληρώματος διπλώματος

  Τα σήματα του συμπληρώματος διπλώματος (DS) είναι τιμητικές διακρίσεις που απονέμονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία εφαρμόζουν ορθά, από όλες τις απόψεις, το συμπλήρωμα διπλώματος.