Hvad går det ud på?

Tillægget til eksamensbeviset er et dokument, der ledsager eksamensbeviser for videregående uddannelser med en standardiseret beskrivelse af de studier (type, niveau, sammenhæng, indhold og status), som indehaveren har gennemført. Det udarbejdes af de videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til standarder, som er vedtaget af Kommissionen, Europarådet og UNESCO. Tillægget til eksamensbeviset er også en del gennemsigtighedsværktøjerne under Europassrammen.

Tillægget skal hjælpe med (men garanterer ikke) anerkendelsen – det er ikke et CV eller en erstatning for det originale kvalifikationsbevis.

Det indeholder følgende 8 oplysninger:

Færdiguddannede fra alle lande, som deltager i Bolognaprocessen har ret til automatisk at få et tillæg til eksamensbeviset gratis på et af de store europæiske sprog.

Hvad er fordelene?

For studerende:

  • et eksamensbevis, som er lettere at læse og sammenligne i andre lande
  • en præcis beskrivelse af deres akademiske karriere og de færdigheder, de har erhvervet gennem deres studier
  • lettere adgang til beskæftigelse eller videre studier i udlandet.


For videregående uddannelsesinstitutioner:

  • mere gennemsigtige kvalifikationssystemer (takket være lettere akademisk og erhvervsmæssig anerkendelse)
  • fortsat national/institutionel selvstændighed inden for en fælles ramme, som anerkendes i hele Europa
  • informerede vurderinger af kvalifikationer, som kan forstås i andre uddannelsesmæssige sammenhænge
  • større synlighed for institutionen i udlandet
  • bedre beskæftigelsesmuligheder for deres kandidater både i hjemlandet og i udlandet
  • tidsbesparelser – ved at besvare mange af de ofte stillede spørgsmål fra andre institutioner om indholdet og overførligheden af deres kvalifikationer.

 

Læs mere