O co se jedná?

Dodatek k diplomu (DD) je doklad vydávaný spolu s vysokoškolským diplomem nebo osvědčením o absolutoriu vyšší odborné školy. Standardizovaným způsobem popisuje povahu, úroveň, typ, obsah a status studia, které držitel diplomu absolvoval. Vystavují jej vysokoškolské instituce podle norem schválených Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO. Dodatek k diplomu je rovněž jedním z nástrojů v rámci Europassu na podporu transparentnosti kvalifikací.

Jeho účelem je tak pomoci při rozhodování o uznávání kvalifikací, nicméně takové uznání nezaručuje – nejedná se ani o životopis, ani nemá nahradit původní kvalifikaci.

Obsahuje osm oddílů s následujícími informacemi:

Absolventi studia na vysoké škole ve všech zemích, které se účastní boloňského procesu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , mají právo obdržet dodatek k diplomu automaticky, a to bezplatně. Dodatek se vždy vydává také v jednom z velkých evropských jazyků.

V čem spočívají výhody dodatku k diplomu?

Výhody pro studenty:

  • osvědčení o získané kvalifikaci je přehlednější a snadno porovnatelné s protějšky v zahraničí
  • přesně popisuje akademickou dráhu a znalosti a dovednosti získané během studia
  • usnadňuje přístup k pracovním příležitostem nebo dalšímu studiu v zahraničí.


Výhody pro vysokoškolské instituce:

  • vyšší transparentnost nabízených kvalifikací (díky jednoduššímu uznávání akademických a profesní kvalifikací)
  • zachování vnitrostátní a institucionální autonomie v rámci společného rámce uznávaného v celé Evropě
  • usnadnění hodnocení kvalifikací, které lze lépe chápat v kontextu  jiných vzdělávacích systémů
  • zviditelnění dané instituce v zahraničí
  • lepší vyhlídky na získání pracovního místa pro absolventy dané instituce, a to jak doma, tak v zahraničí
  • úspora času, a to poskytnutím informací o obsahu studia a přenositelnosti kvalifikací, které se po instituci běžně vyžadují.

Další informace