O co se jedná?

Dodatek k diplomu (DD) je doklad vydávaný spolu s vysokoškolským diplomem nebo osvědčením o absolutoriu vyšší odborné školy. Standardizovaným způsobem popisuje povahu, úroveň, typ, obsah a status studia, které držitel diplomu absolvoval. Vystavují jej vysokoškolské instituce podle norem schválených Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO. Dodatek k diplomu je rovněž jedním z nástrojů v rámci Europassu na podporu transparentnosti kvalifikací.

Jeho účelem je tak pomoci při rozhodování o uznávání kvalifikací, nicméně takové uznání nezaručuje – nejedná se ani o životopis, ani nemá nahradit původní kvalifikaci.

Obsahuje osm oddílů s následujícími informacemi:

Absolventi studia na vysoké škole ve všech zemích, které se účastní boloňského procesu, mají právo obdržet dodatek k diplomu automaticky, a to bezplatně. Dodatek se vždy vydává také v jednom z velkých evropských jazyků.

V čem spočívají výhody dodatku k diplomu?

Výhody pro studenty:

  • osvědčení o získané kvalifikaci je přehlednější a snadno porovnatelné s protějšky v zahraničí
  • přesně popisuje akademickou dráhu a znalosti a dovednosti získané během studia
  • usnadňuje přístup k pracovním příležitostem nebo dalšímu studiu v zahraničí.


Výhody pro vysokoškolské instituce:

  • vyšší transparentnost nabízených kvalifikací (díky jednoduššímu uznávání akademických a profesní kvalifikací)
  • zachování vnitrostátní a institucionální autonomie v rámci společného rámce uznávaného v celé Evropě
  • usnadnění hodnocení kvalifikací, které lze lépe chápat v kontextu  jiných vzdělávacích systémů
  • zviditelnění dané instituce v zahraničí
  • lepší vyhlídky na získání pracovního místa pro absolventy dané instituce, a to jak doma, tak v zahraničí
  • úspora času, a to poskytnutím informací o obsahu studia a přenositelnosti kvalifikací, které se po instituci běžně vyžadují.

 

Další informace