За какво става въпрос?

Приложението към диплома е документ, придружаващ дипломата за висше образование, който съдържа стандартизирано описание на естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на обучението, което е преминал притежателят на дипломата. То се изготвя от висшите учебни заведения в съответствие със стандартите, приети от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО. Приложението към диплома също така е част от инструментите за прозрачност в рамките на Europass.

Приложението има за цел да подпомогне (но не и да гарантира) признаването на дипломата — то не е автобиография и не замества оригиналния документ за квалификация.

То включва следните 8 раздела:

Всички, завършили висше образование в страните, които участват в Болонския процес, имат право автоматично и безплатно да получат приложение към дипломата си на някой от основните европейски езици.

Какви са ползите?

За студентите:

 • квалификация, която е по-лесно да бъде разбрана и сравнена в чужбина;
 • точно описание на тяхното обучение и на придобитите компетентности;
 • по-лесен достъп до работа или обучение в чужбина.


За висшите учебни заведения:

 • по-прозрачни квалификации благодарение на по-лесното признаване на академични и професионални квалификации;
 • запазване на националната/институционалната независимост в една обща рамка, приета в цяла Европа;
 • информирано вземане на решения относно квалификации, получени в друг образователен контекст;
 • по-голяма видимост на институцията в чужбина;
 • по-добри перспективи за заетост на техните студенти у дома и в чужбина;
 • спестяване на време — приложенията съдържат отговор на много от въпросите, които институциите задават относно съдържанието и преноса на квалификации.

 

Още по темата

 • Образец на приложение към диплома
 • Знак за приложение към диплома

  Знакът за приложение към диплома е отличие, с което се удостояват висшите учебни заведения, които прилагат правилно във всички отношения изискванията за приложението към диплома.