Ukrepi Evropske komisije

Evropska komisija v okviru københavenskega procesa Seznam prevodov predhodne povezave  sodeluje z državami članicami, organizacijami delodajalcev in delavcev ter državami zunaj EU in si prizadeva:

  • izboljšati kakovost usposabljanja (začetno izobraževanje, stalno izpopolnjevanje)
  • izboljšati kakovost dela učiteljev, vodij usposabljanja in drugih strokovnih delavcev v poklicnem izobraževanju
  • prilagoditi pouk potrebam trga dela

Način dela

Uresničevanje ciljev:

Evropsko komisijo pri njenem delu podpirata dve agenciji:

Kaj sledi

Na začetku leta 2014 je začela delovati delovna skupina za poklicno izobraževanje in usposabljanje English (en) (Izobraževanje 2020).

Več informacij