Čo robí Komisia pre odborné vzdelávanie a prípravu?

Európska komisia na základe kodanského procesu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  koná v partnerstve s vnútroštátnymi vládami, skupinami zamestnávateľov a pracovníkov a krajinami mimo EÚ s cieľom:

  • zlepšiť kvalitu odbornej prípravy (počiatočného vzdelávania a ďalšieho rozvoja),
  • zlepšiť kvalitu učiteľov, školiteľov a iných odborníkov v odvetví vzdelávania,
  • zvýšiť relevantnosť kurzov pre trh práce.

Ako sa to dosahuje?

Na dosiahnutie uvedených cieľov slúžia tieto prostriedky:

Prácu Komisie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podporujú dve agentúry:

Aké budú ďalšie kroky?

Pracovná skupina v oblasti VET English (en) , ktorá je súčasťou strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020), začala svoju činnosť začiatkom roka 2014.

Ďalšie informácie