Acțiunile Comisiei în domeniul educației și formării profesionale

Bazându-se pe procesul de la Copenhaga Traducerile linkului anterior , Comisia Europeană colaborează cu guvernele naționale, cu asociații ale angajatorilor și lucrătorilor și cu țări din afara UE pentru:

  • a îmbunătăți calitatea formării profesionale (educație inițială, dezvoltare continuă)
  • a îmbunătăți pregătirea cadrelor didactice, a formatorilor și a altor profesioniști din acest sector
  • a adapta cât mai bine cursurile la piața muncii.

Modalități

Aceste obiective sunt aduse la îndeplinire cu ajutorul următoarelor mijloace:

În activitatea pe care o desfășoară în domeniul educației și formării profesionale, Comisia este susținută de două agenții:

Etapele următoare

La începutul anului 2014, și-a început activitatea un grup de lucru privind educația și formarea profesională English (en) .

Informații suplimentare