Działania Komisji Europejskiej dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego

Na podstawie procesu kopenhaskiego Wybierz wersję językową tego linka  Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi, pracodawcami i pracownikami działa na rzecz:

  • poprawy jakości szkoleń (kształcenie i doskonalenie zawodowe);
  • podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szkoleniowców i innych pracowników sektora;
  • dostosowania programu nauki do potrzeb rynku pracy.

Na czym polegają te działania?

Metody służące osiągnięciu wspomnianych celów to:

Prace Komisji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego wspierają dwie agencje:

Kolejne działania

Z początkiem roku 2014 rozpocznie działalność grupa robocza ds. kształcenia i szkolenia zawodowego English (en) strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Więcej informacji