X’inhi tagħmel il-Kummissjoni dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali?

Skont il-Proċess ta' Kopenħagen Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel , il-Kummissjoni Ewropea taġixxi bi sħab mal-gvernijiet nazzjonali, il-gruppi tal-impjegaturi u tal-ħaddiema u pajjiżi barra l-UE biex:

  • ittejjeb il-kwalità ta’ taħriġ (edukazzjoni tal-bidu, l-iżvilupp kontinwu);
  • ittejjeb il-kwalità tal-għalliema u professjonisti oħra fis-settur;
  • tagħmel il-korsijiet aktar rilevanti għas-suq tax-xogħol.

Kif qed isir dan?

Dawn l-għanijiet jinkisbu permezz ta':

Il-ħidma tal-Kummissjoni fl-edukazzjoni vokazzjonali u t-tħariġ hija appoġġjata minn żewġ aġenziji:

X'inhuma l-passi li jmiss?

Grupp ta' Ħidma dwar ETV English (en) jibda ħidmietu fl-2014.

Aktar informazzjoni