Ko Komisija dara profesionālās izglītības un apmācības jomā?

Ievērojot Kopenhāgenas procesu Izvēlieties saites tulkojumu , Eiropas Komisija sadarbojas ar valstu valdībām, darba devēju un darba ņēmēju apvienībām un ārpussavienības valstīm:

  • lai uzlabotu mācību kvalitāti (sākotnējā un pastāvīgā izglītība);
  • lai uzlabotu skolotāju, instruktoru un citu speciālistu kvalitāti šajā sektorā;
  • lai gādātu par mācību programmu lielāku atbilstību darba tirgum.

Kā šie mērķi ir sasniedzami?

Lai sasniegtu šos mērķus, tiek likti lietā dažādi līdzekļi:

Komisijas darbu profesionālās izglītības un apmācības jomā atbalsta divas aģentūras:

Turpmākie posmi

Darba grupa jautājumā par izglītību un apmācību English (en) sāks darboties 2014. gada sākumā.

Uzziniet vairāk!