Tavoitteet

Euroopan komissio edistää ammatillista koulutusta yhteistyössä EU-maiden, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Ns. Kööpenhaminan prosessin Näytä edellisen linkin kieliversiot  tavoitteena on

  • parantaa koulutuksen (peruskoulutus, täydennyskoulutus) laatua
  • lisätä alan opettajien, kouluttajien ja muiden ammattilaisten pätevyyttä
  • kehittää oppisisältöjä työmarkkinoiden tarpeita vastaaviksi.

Komission toimet

Tavoitteisiin pyrittäessä hyödynnetään muun muassa seuraavia keinoja:

Komission tukena ammattikoulutuksen alalla toimivat seuraavat virastot:

Uusimmat toimet

Eurooppalaisen koulutusyhteistyön ET 2020 -strategian mukainen ammatillista koulutusta käsittelevä työryhmä English (en) on aloittanut toimintansa vuoden 2014 alkupuolella.

Lisätietoja